Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alingsås kommun vill få Högsta förvaltningsdomstolen att pröva frågan om det så kallade IOP-samarbetet mellan Alingsås kommun och den idéburna organisationen Bräcke diakoni. Bild: Jessica Gow/TT

Alingsås får stöd av SKL i en rättstvist om unikt vårdavtal

Avtalet rör samarbetet kring en vårdkedja för demenssjuka som enligt kammarätten är olagligt då det inte handlats upp på rätt sätt. Men Alingsås kommun vill få Högsta förvaltningsdomstolen att pröva frågan och får nu stöd av SKL.

GP har tidigare berättat om det så kallade IOP-samarbetet mellan Alingsås kommun och den idéburna organisationen Bräcke diakoni. Enligt kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) har det här samarbetet varit ett sätt att skapa ett mervärde för alingsåsare.
– Vi har närmare hundraprocentig nöjdhet och en kvalitet vi sällan skådat. Om det är så att vi förlorar det här så ser vi ändå skäl för att lagstiftaren behöver se över lagstiftningen för att öka möjligheten till den här typen av samverkan, säger han.
Kammarätten meddelade i maj, precis som förvaltningsrätten tidigare att Alingsås kommun gjort en otillåten direktupphandling av ett äldreboende och hävdar att den vården skulle ha handlat upp via lagen om offentlig upphandling (LOU). Alingsås kommun dömdes också till att betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Men kommunen hävdar att rättsläget är osäkert. 

Nu har även Sveriges kommuner och lansting (SKL) gett sitt stöd genom en skrivelse till Högsta förvaltningsdomstolen.
Upphandlingsdirektivet från EU som styr den svenska lagstiftningen gör undantag för krav på upphandling när det gäller icke ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Alingsås kommun ser IOP-avtalet med Bräcke diakoni som just en sådan tjänst. 
Magnus Ljung är förbundsjurist vid SKL:
– Vi behöver få klarlagt vad en icke ekonomisk tjänst av allmänt intresse är och det behöver bli klarlagt hur det ska tillämpas i en upphandling. Frågan har inte prövats av rättsliga instanser tidigare.

Om Alingsås får rätt i Högsta förvaltningsdomstolen kan det enligt honom ha stor betydelse för hur avtal kan ingås och öppna upp för fler nya samarbeten både inom sjukvård och utbildning utan att använda sig av lagen om offentlig upphandling
Oavsett utslag hoppas Daniel Filipsson att Alingsås, genom att vara pionjär, bidragit till att öppna upp för fler sådana här samarbeten för att klara framtidens välfärd.
– Det är bra om vi kan få in de här aktörerna som jobbar på ett annorlunda sätt och som i sin ägarstruktur har en annan ambition än att göra vinst på nedersta raden. Det är vår övertygelse att de här aktörerna ska ges en ökad chans i framtiden att leverera välfärd. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.