Alexandra jobbade ensam vid attacken

Alexandra Mezher var ensam på HVB-hemmet i Mölndal när hon dödades. Hur bemanningen ser ut är upp till varje hem och ensamarbete är helt enligt reglerna.

Åsa Regnér, (S), är landets barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Hur ser du på ensamarbete vid HVB-hem?

- Reglerna kring HVB säger att det ska finnas tillräckligt med kvalificerad personal för att vården och säkerheten ska vara god. Det är de riktlinjer som ska följas. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger hon till GP och tillägger:

- Jag har en tät dialog med de fackliga organisationerna som representerar personal i verksamheterna, jag kommer inom kort att bjuda in till ett möte med berörda för att diskutera vad vi mer kan göra för att dessa arbetsplatser ska bli så bra som möjligt, både för personalen och för barnen som är placerade där.

Läs också: "Det kunde lika gärna varit jag"

Lagen saknar uttalade krav på bemanning, allt utom noll är tillåtet. Det är HVB-hemmens ansvar att själva avgöra hur många medarbetare som krävs för att klara verksamheten.

Tidigare har kravet varit att hemmet ska bemannas dygnet runt av minst en personal men sedan årsskiftet ha kravet krympt till att omfatta endast den tid då de boende är hemma. Kravet är dock att personal ska kunna kallas in på kort varsel, exempelvis då ett barn är sjukt och kommer hem från skolan.

Motiveringen är behovet av att snabbt ordna boenden för de många ensamkommande unga flyktingarna som kommit till Sverige under senaste året. För att starta ett HVB-hem ska föreståndaren också i normalfallet ha högskoleutbildning men det kravet försvann också vid årsskiftet.

Läs också: Ungdomar övermannade 15-åringen

De sänkta kraven är tillfälliga i avvaktan på socialstyrelsens översyn av föreskrifterna som helhet. Ett arbete som ska presenteras för regeringen senast den 1 april i år.

Undantagen gäller inte hem som tar emot eller behandlar personer med psykisk funktionsnedsättning.

Företaget som driver det aktuella HVB-hemmet är ungt i branschen. Som GP berättade i sin granskning av nya aktörerna på marknaden, i september förra året, drivs HVB Living Nordic AB av göteborgaren Patrick Sjögren.

Han hade då bland annat en bakgrund som vd för vinimportsföretag men också ett företag som sysslade med internetpoker. Patrick Sjögren avböjde vid tillfället att svara på GP:s frågor kring varför han tagit steget till HVB-hem. På frågan om hur han tänker kring företagets ringa erfarenhet på området och det som hänt, svarar han så här i ett långt sms:

"När vi gick in i den här verksamheten gjorde vi självklart det med stor seriositet. Vi inser att det är speciellt att driva HVB-hem. Vi är seriösa, följer givetvis alla regler som finns på området.

Det är riktigt, som du skriver i din fråga, att jag tidigare har varit verksam inom andra områden. Det gör mig inte mindre lämpad att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.

Vi har också fått flera kvitton på att vi gör rätt. IVO (inspektionen för vård och omsorg) har gjort flera kontroller hos oss, inte för att de misstänkt något utan som en rutin. I samtliga fall har vi fått godkänt.

Låt mig också upprepa att vi är förtvivlade av den svåra förlust som vi har drabbats av. En arbetskamrat har mördats, jag finner inte ord för att uttrycka vår stora sorg."

Läs också: Alexandras mamma: "Hon var min ängel"

Under förra året inspekterade IVO:s avdelning för sydväst samtliga 200 HVB-hem för barn och unga inom Västra Götalands län och Hallands län, vid minst två tillfällen. Och det stämmer att IVO inte hittade några allvarliga brister hos de hem som drivs av HVB Living Nordic.

Med anledning av det inträffade har IVO öppnat ett tillsynsärende för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som tillståndet kräver.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.