Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Affären kan vara ogiltig

Renovering har redan påbörjats av Villa Roskullen - men försäljningen kan vara ogiltig. Köparen nekas lagfart.
Flera Hindåsbor har reagerat sedan den 100 år gamla trävillan sålts till en privatperson för en värmepanneskuld på 93 173 kronor. Först efter att kontrakten skrivits under gick det dessutom upp för Hindås bygdegårdsförening att en tomt på cirka 1 500 kvadratmeter, som man inte visste att man ägde, ingått i försäljningen.
Men överlåtelsen kan vara ogiltig. När Pontus Krantz, jurist på inskrivningsmyndigheten i Uddevalla, utredde om köparen skulle ges lagfart, konstaterade han att föreningens styrelse inte varit behörig att fatta beslut om försäljning. Ansökan om lagfart gavs därmed avslag.
Vem den rättmätige ägaren nu är, blir ett fall för tingsrätten att ta ställning till om någon av parterna väcker talan.
Enligt Maud Larsson, som satt med i föreningens styrelsen den sista tiden, är det oklart hur man kommer att gå vidare.
- Det är väldigt svårt att ta ställning till det eftersom föreningen är död, det finns inga medlemmar.
Det var för knappt tio år sedan som Härryda kommun överlät Villa Roskullen för 100 kronor till Hindås bygdegårdsförening. För att säkra allmänhetens tillgång till fastigheten, ändrades detaljplanen: Huset ska användas som föreningslokal och parken får inte avgränsas med staket. Om Roskullen sedan säljs vidare, måste kommunen ge sitt skriftliga godkännande.
Under de senaste åren har villan förfallit. Föreningen har varken klarat av att betala skulderna till banken eller sköta driftkostnaderna. Samtidigt har lösningar för fastighetens framtid förgäves efterlysts på orten.
I februari i år skrevs köpekontrakten med en privatperson, och dennes förhoppning är att detaljplanen ändras så att Roskullen kan användas som bostadshus. Renovering har redan påbörjats.