Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1 200 bostäder till Härryda

Närmare 1 200 bostäder byggs i kommunen de närmaste sex åren. Hälften uppförs i Mölnlycke, där också hälften av invånarna bor.
Förra året ökade befolkningen med 1,8 procent istället för med 1-1,2 procent, som är det mål som kommunen satt upp. Avvikelsen förklaras först och främst med att planerade bostäder färdigställdes snabbare än beräknat och att en mer omfattande inflyttning skedde.
Efterfrågan på bostäder är stor. Det förslag till bostadsförsörjningsprogram som sektorn för samhällsbyggnad nu arbetat fram och som politikerna i fullmäktige tar ställning till i höst innebär att 1 020 bostäder byggs i kommunen mellan 2009 och 2013 - 812 av dem i kommunal regi och 208 i privat. Ungefär hälften - 510 - byggs i Mölnlycke.
I år färdigställs sammanlagt 159 bostäder i kommunen; 83 av dem planeras till Mölnlycke och majoriteten av dessa är småhus.
Kommunens strävan är att erbjuda alla upplåtelseformer; hyres- och bostadsrätter i flerfamiljshus samt småhus. Målsättningen är cirka 30 procent flerfamiljshus. Att bygga hyresrätten har dock blivit svårare efter att det så kallade investeringsbidraget tagits bort av regeringen. Investeringsbidraget gjorde att hyrorna kunde hållas nere.
Antalet invånare i kommunen är i dag 33 126. Under årets första kvartal ökade befolkningen med 157 personer: 109 personer föddes, 49 avled, 467 flyttade in och 370 flyttade ut. Ungefär hälften av invånarna bor i Mölnlycke, en fjärdedel i Landvetter och resten i de östra delarna. 89 procent bor i någon av de sex tätorterna.