Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De flesta förstår att vi inte kan behålla dagens körvanor, men få är beredda att ändra på sig, menar Mölndals miljösamordnare Stina Haglund.

Ökad trafik ett klimatproblem

FN:s klimatpanel kräver världens regeringar på kraftiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Mölndals eget mål om en 30-procentig minskning av koldioxidutsläpp till 2015 är fullt rimlig, menar miljösamordnaren. Men körvanor och kommunala upphandlingar utgör problem när kommunen vill bli fossilbränslefri.
Till år 2015 ska Mölndal ha minskat utsläppen av koldioxid till 200 000 ton, jämfört med 290 000 ton år 1990, enligt miljömålet som antogs av kommunfullmäktige i juni i år.
Kommunen har redan minskat sina utsläpp, eftersom såväl Hexions som Papyrus fabriker, två stora punktutsläppare, har försvunnit.
Om drygt två år öppnas också Riskullaverkets kraftvärmeverk, där kommunen vill att minst 80 procent av bränslet är förnyelsebart, det vill säga att torv och olja ersätts med biobränslen.
- Dessutom fortsätter vi att konvertera oljepannor och installera värmepumpar i kommunens fastigheter, säger Stina Haglund. Med detta och den allmänna trenden att konvertera uppvärmningskällor i bostäder, och skapa bättre energiprestanda i nybyggda hus, ska vi klara 30-procentmålet.
- Men den stora nöten som vi ser det är fortfarande trafiken, fortsätter hon. Koldioxidutsläppen där får inte lov att öka.
I dag står transporter för ungefär hälften av Mölndals CO2-utsläpp - samtidigt ökar antalet personbilar i trafik stadigt.
Långt från insikt till handling
SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, spår en trafikökning i Göteborgsområdet på cirka 23 procent till 2010.
Och även om Mölndals stad har undersökt resvanor på kommunens största arbetsplatser, och fått en tydlig bild av hur de anställda reser och varför, kvarstår det faktum att 40 procent alltid väljer bilen till jobbet.
- Det finns en klar insikt bland politiker, tjänstemän och allmänheten att vi inte kan fortsätta köra bil på det sättet vi gör i dag, säger Stina Haglund. Men därifrån till handling för den enskilda individen är steget väldigt långt. Det är någon slags kollektiv synapskollaps: alla förstår att vi inte kan fortsätta som vi gör, men ingen är beredd att ändra på sig. Eller ingen ska jag inte säga, men få. Det är ett väldigt långsiktigt gnet. Men det är inga snabba puckar, säger hon.
Känner du frustration?
- Det är klart man gör. Fast egentligen inte. Det är viktigt med ödmjukhet och att man inser att det handlar om långsamma processer att förändra folks vanor.
Mölndals stad har samtidigt en egen klimatvision: kommunen ska vara en fossilbränslefri organisation 2020. Och där kan vissa effekter redan skönjas. Bland annat har de kommunanställda minskat bruket av privatbil i tjänsten med 25 procent.
Men att som kommun bli helt kvitt koldioxidutsläpp är inte möjligt, menar Stina Haglund. Enligt EG-direktiven om offentlig upphandling får Mölndals stad inte ställa krav på transporterna för varor och tjänster.
Får inte alltid ställa krav
- Vi ställer jättemycket krav vid köp av fordon och där vi kan ställa krav på transporter. Men när det däremot gäller exempelvis mat till skolorna får vi inte lägga in en aspekt om avståndet. Vi får inte säga att vi ska köpa allt lokalt i Mölndal, eftersom det skulle ge Mölndalsföretagen konkurrensfördelar.
Vad tycker du om detta?
- Det är klart att jag som miljösamordnare ibland skulle vilja att vi kunde vara tuffare i upphandlingar vad gäller transportavstånd. Men lagstiftningen är som den är, säger hon.