Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Omdiskuterad vy. Planerna på att bygga ut Båtellet med bland annat ett kurbad kommer att förändra utsikten över Marstrands norra inlopp. Bild: Martin Björklund

Ålgräs kan stoppa kurbadet på Båtellet

Nu håller yttranden över detaljplaneförslaget för Båtellet och Societetshuset på att sammanställas. Länsstyrelsen befarar att bygget av ett kurbadhus kan påverka förutsättningarna för ålgräs.

GP har tidigare skrivit om planerna att bygga om Båtellet på Marstrandsön till hotell och inreda Societetshuset med hotellrum och restaurang. En paviljong, innehållande reception och restaurang är tänkt att byggas mellan Societetshuset och Båtellet och bakom Båtellet ska ett vandrarhem uppföras. Dessutom ingår ett kurbadhus med spa och rekreation i planerna.

Nu har ärendet varit ute på en andra samrådsrunda, den så kallade granskningen, och sammanlagt har det kommit in cirka 120 yttranden från myndigheter och privatpersoner. 
Den största frågan för Kungälvs kommun att ta tag i är länsstyrelsens yttrande om kurbadets påverkan på bottenfaunan och då i synnerhet hur det kan påverka det hotade ålgräset. I kommunen har 98 procent av ålgräset försvunnit från bottnarna sedan 1980-talet.

Kurbadet är tänkt att byggas med en del fast förankrad i marken medan en innerdel ska flyta på pontoner. För att göra detta behövs ett vattenområde på 3 000 kvadratmeter tas i anspråk där det för fiskplantning viktiga ålgräset förekommer i varierande mängd. 
Vad kan få er att tänka om när det gäller kurbadets placering i vattnet?
– Det skulle vara om det visar sig vara högre marinbiologiska värden än vad vi hittills vetat. Då får vi ta en dialog med exploatören om hur vi ska gå vidare, säger Viktor Zettergren, planarkitekt och ansvarig för arbetet med detaljplanen, som menar att det handlar om en avvägning mellan olika intressen och värden.

Vilka åtgärder kan tänkas göras för att minska påverkan på ålgräset?
– Länsstyrelsen pekar på att en fast konstruktion är att föredra över en flytande. Exploatörens inställning är att det är en flytande konstruktion som är aktuell. Skulle det senare inte visa sig möjligt får vi kolla mer på andra alternativ.
Enligt Viktor Zettergren har bedömningarna som hittills gjorts visat att en flytande konstruktion har sina fördelar, att det blir en lägre konstruktion som följer vattennivån. Enligt honom behöver en fast konstruktion byggas på en högre höjd för att klara av en framtida höjning av vattennivån i havet. Kurbadet skulle då påverka platsens kulturmiljövärden mer, liksom utsikten.
– Andra åtgärder skulle kunna var kompensationsåtgärder, exempelvis att man planterar nytt ålgräs på en annan plats.

Enligt Claes-Göran Nilsson, en av ägarna till Societetshuset och Båtellet och exploatören bakom de nya planerna, säger att en expert de anlitat hävdar att det inte finns något ålgräs på platsen. Men att en ny undersökning ska göras för att säkerställa att det är så.
I yttrandena från privatpersoner uppger flera av dem att kurbadet tar bort deras havsutsikt, att det borde satsas mer på unga och att de vill ha kvar dagens tennisbana. 

Hur kommer ni att bemöta de yttrandena? 
– Exakt hur vi kommer att bemöta respektive yttrande är inte klart ännu men alla har sina intressen och vare sig det rör sig om förändrad utsikt från sitt hus eller möjligheten att använda tennisbanan så går det inte alltid att ta hänsyn till alla intressen, säger Viktor Zettergren.
– Alla har väl synpunkter när det byggs, men det blir i alla fall snyggare än det är i dag, säger Claes-Göran Nilsson.
En biologisk inventering av bottnen i inloppet till Marstrand kan göras först under juli-augusti så ett antagande av detaljplanen kan komma tidigast i höst, enligt Viktor Zettergren.