Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Högsta domstolen i Washington DC i USA.

Vad gäller rättsligt för USA:s president?

Kan en sittande amerikansk president åtalas för brott? Frågan diskuteras nu i ljuset av rättsfallen mot två av Donald Trumps tidigare medarbetare. Lagen är inte helt enkel att tyda, men här är en kort genomgång av det juridiska läget.

Hur lagförs en president som har gjort sig skyldig till brott?

Det beror på vilket brott det handlar om. Kongressens representanthus kan lägga fram riksrättsanklagelser om det finns misstankar om att presidenten är skyldig till "förräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och förseelser", i enlighet med första artikeln i USA:s grundlag. För att fatta ett sådant beslut krävs enkel majoritet i representanthuset (som har 435 ledamöter). För att döma och avsätta presidenten krävs att två tredjedelar av senatens 100 ledamöter röstar för.

Har detta skett någon gång?

Ingen amerikansk president har blivit avsatt genom riksrätt. Bill Clinton (1998) och Andrew Johnson (1868) blev formellt anklagade av representanthuset, men friades av senaten.

I Richard Nixons fall, efter Watergateskandalen, hade representanthuset inlett riksrättsprocessen men presidenten avgick 1974, innan den hann fullbordas.

Och om det gäller andra, mer "vanliga" brott?

Ofta framförs att en sittande president inte kan åtalas för sådana. Men det är en knivig fråga som grundlagen inte ger något helt tydligt svar på och som juridiska forskare tvistar om.

Många anser att det är just riksrätt som gäller för landets president så länge han eller hon innehar ämbetet, att övriga anklagelser får vänta tills efter det att mandatperioden är slut. Andra understryker att i USA står ingen, inte ens presidenten, över lagen. Frågan har inte prövats av landets högsta domstol.

Finns det ingen modernare skrivning i ämnet än grundlagen som trädde i kraft 1789?

Ofta hänvisas till en justitiedepartementsregel från 1973 i vilken det heter att en sittande president inte kan åtalas på "vanligt" sätt. Bland andra president Donald Trumps juridiske rådgivare Rudy Giuliani har refererat till den. En fråga som har lyfts i USA med anledning av den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning av rysk påverkan på valrörelsen 2016 är huruvida Mueller kan tänka sig att bestrida den justitiedepartementsregeln. En annan – ännu hypotetisk – fråga är om en amerikansk president har rätt att benåda sig själv, vilket Trump anser att han har.

Finns det andra vägar att avsätta en president, vid sidan av riksrättsförfarandet?

Ja, presidenten kan förklaras oförmögen att utföra sina plikter, enligt grundlagens 25:e tillägg. För att det ska ske krävs antingen ett gemensamt utlåtande från vicepresidenten och en majoritet av regeringen eller ett utlåtande från en kongresstillsatt expertpanel (exempelvis bestående av medicinska experter).

Om presidenten motsätter sig utlåtandet har kongressen tre veckor på sig att debattera frågan och rösta om den. Två tredjedelars majoritet krävs och beslutet kan inte överklagas.

Källor: History.com, CBS, The New York Times, Findlaw.com, The New Yorker, Uppsala universitet