Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Värmen kan förvärra katastrof på Balkan

De katastrofdrabbade länderna på Balkan är utsatta för enorma hot, enligt svenska experter. Men risken för stora epidemier är liten.

Solen skiner över Balkan. Och värmen stiger i veckoslutet till 30 grader.

- Men risken för smittspridning i det katastrofdrabbade Bosnien och Serbien är ganska liten, säger Anders Tegnell.

Han är statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

- Om avloppsvattnet kommer in i dricksvattnet så kan det få allvarliga följder för hälsan, säger Anders Tegnell.

Befolkningen i Serbien och Bosnien/Hercegovina är väl medveten om faran att dricka kranvattnet. Människor har hamstrat allt vad dricksvatten man kan komma över i butiker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samverkan med EU skickat tre experter till de katastrofdrabbade områdena.

- Hittills har alla förfrågningar gått till samtliga EU-länder. De stater som ligger geografiskt närmast har bistått med första hjälpen, främst tungt material. Vi har fokuserat på experthjälp, säger Anna-Karin Hamrén som är verksamhetsansvarig på enheten för insatser på MSB.

Hittills har minst 20 europeiska nationer skickat pumpar, båtar, helikoptrar samt inte minst humanitära förnödenheter som mat, kläder, medicin och hygienprodukter.

MSB har beredskap för svenska insatser, om eller när en vädjan kommer. Sida har sagt att man är berett att finansiera svenska insatser.

- Serbiska myndigheter har aviserat att man just nu inte klarar av att ta emot mer hjälp från omvärlden, säger Anna-Karin Hamrén.

- Den förväntade värmen i regionen under slutet av veckan ökar knappast risken för farsoter. Om faran för epidemier skall bli riktigt allvarlig måste översvämningarna pågå under lång tid, vi talar om månader, säger Anders Tegnell.

Katastrofläget på Balkan kommer att kräva internationella hjälpinsatser under lång tid, spår Anna Karin Hamrén.

- Det är stora hot som samhällena är utsatta för på sikt, säger Anna-Karin Hamrén.

Det handlar inte minst om miljöhot och behov av vattenrening.

- Uppemot en miljon människor i regionen är för närvarande utan färskvatten, säger hon.

De drygt 3 000 jordskred som varit i Bosnien-Hercegovina befaras ha flyttat på minor från krigen på Balkan för 20 år sedan.

- Om det kommer en begäran från Bosnien om hjälp med minröjning så har både MSB och det svenska försvaret god kunskap och erfarenhet, säger Anna-Karin Hamrén på MSB.

Enligt väderleksprognoserna blir det åter regn över Serbien och i Bosnien-Hercegovina i början av nästa vecka...

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.