Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Finlands utrikesminister Timo Soini tog emot utredningen om Natomedlemskap på fredagen. Arkivbild.

Utredning: Gör gemensam sak om Nato

Finland och Sverige borde samordna beslut om Natomedlemskap, så att inte det ena landet går med och det andra stannar utanför. Det rekommenderar en Natoutredning som den finländska regeringen har beställt.

Den överlämnades till utrikesminister Timo Soini på fredagen. Utredarna understryker att de inte tar ställning för eller emot ett Natomedlemskap, utan bara redogör för väntade konsekvenser av ett medlemskap.

Det lönar sig för Finland och Sverige att välja samma grunder för försvaret och säkerheten. Om bara det ena landet går med i Nato lider det andra, resonerar utredarna. Om bara Sverige går med i Nato skulle det enligt utredningen göra Finland oskyddat och sårbart.

Nära samarbete

I en skriftlig kommentar till TT konstaterar utrikesminister Margot Wallström att Sverige har ett mycket nära och betydelsefullt säkerhetspolitiskt samarbete med Finland och att avsikten är att fortsätta med det.

"Det är inte vår sak att komma med bedömningar av hur man i Finland analyserar sin relation till Nato. Det ska också understrykas att detta är en fristående rapport och inte den finska regeringens analys", kommenterar Wallström.

För Sveriges del kommer ambassadör Krister Bringéus att ta fram en expertrapport som har en bred ansats och som redogör för samarbeten och medlemskap på det försvars- och säkerhetspolitiska området samt för- och nackdelar med dem, uppger Wallström.

Fast linje

En av slutsatserna i den finländska utredningen är att Rysslands politiska och ekonomiska reaktioner på ett finländskt beslut att ansöka om medlemskap i Nato skulle bli starka.

Även om Ryssland inte tar till kraftåtgärder är det enligt utredningen svårt att förutspå exakt vilka motåtgärderna blir. Reaktionerna skulle vara störst under anslutningsprocessen som dock inte kan påskyndas på grund av dess politiska karaktär. 

Möjligheten att ansöka om medlemskap förblir ett sätt att sköta det geopolitiska dilemma som det svårt förutsägbara grannlandet Ryssland utgör, konstaterar utredningen. EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik kan inte erbjuda en lösning på detta inom den närmaste framtiden.