Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nya presidenten har en rad svåra frågor på bordet.

Trumps svåra uppdrag

USA står inför stora utmaningar. Donald Trump måste i första hand ena nationen. Britt-Marie Mattsson listar de fyra svåraste frågorna under den första mandatperioden.

DET SPLITTRADE USA

Valkampanjen har förgiftat det politiska klimatet och ökat på spänningarna inom nationen. Det finns ingen enkel väg tillbaka. USA har aldrig i modern tid varit så polariserat och Donald Trumps uppgift måste bli att förena och dämpa motsättningarna.

Men förutsättningarna är inte goda i det korta perspektivet. Det handlar inte bara om olika uppfattningar i politiska sakfrågor utan även om en hatstämning som piskats upp under det senaste året.

Tonläget i debatten har gått över styr och det offentliga samtalet är svårhanterbart också i etablerade sammanhang.

På nätet pågår fortfarande ett veritabelt krig där den verbala brutaliteten saknar motstycke.

SOCIALA PROBLEM

Alltfler amerikaner befinner sig i utanförskap. Gapet mellan de extremt rika och fattiga har ökat men även medelklassen har tagit stryk under många årtionden.

USA går bättre ekonomiskt på makronivå, men på mikronivå ser det sämre ut. De lägre arbetslöshetssiffrorna döljer deltider och låglönejobb som det inte går att leva på och där flera deltider måste till för att klara försörjningen.

Familjer har svårt att få ekonomin att gå ihop också med två inkomster. Allt färre har råd att betala för sina barns utbildning på college och barntillsynen för arbetande föräldrar är eftersatt.

Årets val har tydligt visat att marginaliseringen av människor gått för långt. Förklenande begrepp som white trash, rednecks och trailer people döljer en misär som är ovärdig ett utvecklat land.

Afroamerikaner utsatthet för polisvåld har lett till att rörelsen Black Lives Matter har vuxit sig stark samtidigt som polisen anser att möjligheterna att ingripa mot våld begränsats. De liberala vapenlagarna medverkar till att våldet trappas upp och tidigare presidenter har haft svårt att få till annat än små begränsningar av tillgången till vapen.

NÖDVÄNDIGA REFORMER

Sjukvårdsreformen Obamacare är ett första men ofullständigt steg för att klara en rimlig sjukvård med kostnader som inte skenar. Justeringar är nödvändiga, men även en översyn av priserna på mediciner som ökat drastiskt. Det finns en rad olika sätt att komma till rätta med detta om viljan finns trots att försäkringsbolagen och läkemedelsjättarna är privata aktörer som inte enkelt kan regleras.

Presidenten lägger fram sina förslag inför kongressen där republikanerna under de senaste åtta åren gjort allt för att hindra Barack Obama från att genomföra sin politik. Här krävs politisk mogenhet av både demokrater och republikaner för att jämka fram de beslut som får USA att gå framåt istället för att stagnera.

USA:s ekonomi påverkar också omvärlden och det finns inte utrymme för starka konflikter. Presidenten kan ha avgörande inverkan på kompromissviljan och vicepresidenten, som formellt är ordförande i senaten, kan få uppdraget att jämka i viktiga frågor. Det gäller också den vakanta platsen till Högsta Domstolen.

UTRIKESPOLITISK SKICKLIGHET

USA agerar alltid med egenintresset i fokus. Ibland passar det omvärlden, ibland inte. Men en trovärdig och förutsägbar utrikespolitik är nödvändig för att USA:s avsikter skall kunna avläsas och inte medverka till onödiga spänningar, missförstånd och konflikter.

Terrornivån är fortsatt hög och krigen där USA är inblandat är komplicerade och svårlösta. Det gäller främst Syrien, Irak och Afghanistan. USA kan inte enkelt gå på egen hand utan måste samarbeta och vinna förtroende. Isolationism är inte lösningen.

Ryssland har, på ett otillbörligt sätt, försökt påverka det amerikanska presidentvalet och förnekandena är så vaga att det snarare bekräftar än dementerar. Men Ryssland är samtidigt en viktig internationell aktör och ett nytt kallt krig är farligare än kanske någonsin.

Donald Trump måste samtidigt öppna upp och värna amerikanska intressen. Både ord och konkreta aktioner är avgörande.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.