Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

EU:s arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen vill att fler ska kunna vara föräldralediga i EU. Arkivbild.

Strid väntar om sociala mål i EU

Med 20 principer om allt från minimilön till rätten till hälsovård hoppas EU-kommissionen skapa social rättvisa inom EU. En stor framgång, anser den svenska regeringen.

- Det här är ett avgörande tillfälle för den här kommissionen och för hela EU, säger EU:s arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen på en presskonferens.

Diskussionen om vad EU bör göra och inte göra på välfärds- och arbetsmarknadssidan har pågått länge och splittrar medlemsländer och regeringar både politiskt och geografiskt.

EU-kommissionen hoppas kunna skapa åtminstone en grundnivå med hjälp av det som nu kallas för en "social pelare".

- Vi måste se till att ekonomisk och social utveckling går hand i hand, säger Thyssen.

"Stor framgång"

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ser de 20 punkterna och helheten som en "stor framgång".

- De politiska målen är tydliga men hur man genomför det är öppet och upp till medlemsländerna, säger hon.

Hon understryker att det för Sverige har varit viktigt att få fram att ingen ytterligare makt eller bestämmanderätt ska flyttas till EU för att nå målen och att den svenska lönesättningsmodellen ska finnas kvar. Det gör att hon också tror att det kan bli enklare att få oppositionen i riksdagen med sig.

- Det har funnits en rädsla för ökad överstatlighet, säger Johansson.

Tjugo punkter

De 20 punkterna i listan med politiska mål fördelar sig på tre områden och är mer eller mindre detaljerade – allt från att "arbetare ska ha rätt till rättvisa löner som ger utrymme till en duglig levnadsstandard" till krav på att ungdomar ska ha rätt till vidareutbildning, lärlingsjobb eller ett arbete inom fyra månader efter arbetslöshet eller färdig utbildning.

- Vi planerar inte att föreslå lagstiftning om varje del. Arbetsmarknadens parter kommer att fortsätta spela sina roller, säger Thyssen.

Ett av de första stegen blir ett förslag till höjda minimiregler för föräldraledighet, bland annat med krav på fyra månader var för båda föräldrarna.

Ett viktigt nästa steg för en bred diskusson om de sociala målen blir det toppmöte i Göteborg som statsminister Stefan Löfven (S) bjudit in sina kollegor till i höst.