Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Brist på elektricitet har gjort att Gaza inte klarar av att rena avloppsvattnet, som sipprar rakt ut i havet och som även har nått israeliska stränder, flodbäddar och bosättningar.

Smutsigt vatten "tickande bomb" i Gaza

Sommarhettan har sänkt sig över energikrisens Gaza. Men havet – som vanligtvis bjuder in till svalka – har förorenats av avloppsvatten till följd av elbristen.

Gazas omkring två miljoner invånare kämpar med temperaturer över 35 grader. Men fläktar erbjuder numera sällan lindring, eftersom området sedan i juni bara har elektricitet några timmar om dagen. Många brukar söka sig till stränderna under heta dagar, men havet är också drabbat av krisen.

Elbristen har medfört störningar vid reningsverk och över 100 000 kubikmeter obehandlat avloppsvatten släpps ut vid kusten varje dag, enligt Mohanlal Peiris som jobbar med vatten- och sanitetsfrågor hos Unicef i Gaza. 73 procent av vattnet längs med kusten är förorenat av avloppsvatten, att jämföra med 40–50 procent för ett år sedan, enligt The Guardian.

- Det är väldigt hett, många har ingen annan utväg än att hoppa i havet för svalka. Men vattnet är väldigt förorenat, särskilt nu eftersom avloppsrening kräver mycket energi. Utan energi, ingen rening, säger Mohanlal Peiris till TT i telefon från Gaza City.

Djup konflikt

Gaza har stått under israelisk blockad sedan 2007, då Hamas tog kontrollen efter strider mot styrkor lojala med den palestinske presidenten Mahmud Abbas och Fatah. Konflikten mellan de båda palestinska rörelserna har eskalerat och i juni i år beslutade Abbas att minska betalningarna till Israel för elektricitet som levereras till Gaza. Åtgärden ses allmänt som ett av flera försök från Abbas att ta makten från Hamas, som fortfarande styr i Gaza.

- Det är rysk roulett. Brist på dricksvatten i kombination med att avloppsvattnet inte tas om hand och silas ner i grundvattnet och forsar ut i Medelhavet är en tickande bomb, säger Gidon Bromberg, chef för Israelkontoret på miljöorganisationen EcoPeace Middle East.

- Människorna i Gaza riskerar pandemiska sjukdomar som kolera och tyfoid genom att dricka förorenat vatten.

Beslutet att minska betalningarna har påverkat tillgången till elektricitet och sjukhus och andra vårdinrättningar tvingas förlita sig på generatorer och dyrt bränsle. Oron växer också för att problemen ska sprida sig till angränsande länder.

Sprider sig

Förorenat vatten har redan nått israeliska stränder, flodbäddar och bosättningar. För att förhindra en miljökatastrof pumpar israeliska myndigheter bort avloppsvatten och planerar en rörledning som ska transportera avloppsvatten från norra Gaza för rening i bland annat Sderot.

Men enligt Bromberg vore det bättre om myndigheterna byggde elledningar till ett reningsverk i norra Gaza, som inte har kunnat färdigställas på grund av brist på konsekvent elförsörjning.

- En lösning på krisen måste hittas snabbt. Det främsta ansvaret ligger på Hamas, men Israel och Palestinska myndigheten kommer att få betala om situationen förvärras. Riskerna skulle minskas om parterna kom överens om att bygga elledningar från Israel till reningsverket i norra Gaza.