Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Statsminister Stefan Löfven (S) leder ett möte i FN:s säkerhetsråd i New York under måndagen.

Säkerhetsrådet enat om FN-resolution för barn

Femton händer runt det hästskoformade bordet i FN:s säkerhetsråd lyftes när Sveriges statsminister höll i ordförandeklubban och gick till omröstning. Att skydda barn i krig är de eniga om – till skillnad från alla frågor där oförmågan att enas består.

Någon resolution om Syrien – eller andra konflikter där säkerhetsrådet visat handlingsförlamning och svårigheter att komma överens på senare tid – blir det inte. Men alla medlemsstater i säkerhetsrådet röstade ja när Stefan Löfven (S) gick till votering om skydd av barn i konflikt, kort efter minglet framför den nio meter lång väggmålningen medan den svenske statsministern bläddrade bland sina papper och förberedde det sista inför mötets start.

- Resolutionen handlar om att tidigare få med barnens perspektiv i konflikter, både före och under konfliktlösningssituationen. Ofta kommer det först in i slutet av en process och då blir det inte lika bra, säger Stefan Löfven till TT.

Totalt står hela 98 medlemsländer i FN bakom resolution 2427.

Sex månader kvar

Om barn skyddas i dag så förebyggs morgondagens konflikter är därmed temat i FN-skrapan och mötet i säkerhetsrådet, där Sverige sitter i ytterligare sex månader genom sitt tillfälliga tvåårsmedlemskap.

Hur det är att vara barn i en väpnad konflikt fick Yenny Londoño, från Colombia, möjlighet att utveckla som en av föredragarna under mötet. Hon rekryterades till Farc-gerillan när hon var 13 år och talade om barns särskilda behov när man tvångsrekryterats, om hur man integrerar barnens behov i fredsprocesser.

Yenny Londoño tackade för ordet under mötet, och betonade att staterna runt hästskon har en viktig roll.

- Det är ni som är ansvariga för att utforma och implementera en politik som förebygger konflikter och skyddar pojkar, flickor och ungdomar på platser där väpnade konflikter rasar.

Hamnar i problem

Snabbaste sättet ett förebygga rekrytering av barnsoldater är att säkra de ungas rättigheter på gräsrotsnivå i hemmiljöerna, förklarade hon,

- Dessutom är det viktigt för regeringarna att skydda vår fysiska, personliga och psykologiska integritet. Tyvärr är det så att många barn, som lyckas ta sig loss från väpnade grupper, direkt hamnar i problem och hotas när de återvänder hem, säger Yenny Londoño.

Att säkerhetsrådet får ta del av fler företrädare som Londoño är också en strategi under det svenska ordförandeskapet.

- Vi måste lyssna på organisationer i civilsamhället, som ju har folk på marken i konfliktområden på ett sätt som FN inte alla gånger har. Och alla medlemmar i säkerhetsrådet, inte heller Sverige, har ju inte antenner ute i varenda konfliktsituation. Vi fattar bättre beslut om vi får breda beslutunderlag, säger Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog till TT.

Rätta rösten

Och just det här mötets röst från verkligheten, genom Yenny Londoño, var den helt rätta och vid rätt tidpunkt, konstaterade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley.

Barns önskemål och budskap, som förts fram när Sverige arrangerat barnskonsultationer runt om i världen, fördes vidare av Stefan Löfven:

- Skapa säkerhet och trygghet. Sätt mat på bordet. Säkerställ utbildning. Ombesörj vård för sjuka eller skadade. Och framför allt: stoppa krig.