Ras och störtfloder när norska isen smälter

Redan idag påverkas turismen när uppvärmningen gör de norska glaciärerna farligare. Näst på tur står sannolikt jordbruket och vattenkraften.
– För de som bor här blir det tufft. Både mentalt och ekonomiskt sett, men också socioekonomiskt, säger glaciologen Jacob Clement Yde.