Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kvinnorna som jobbar för en humanare värld

Imorgon (19/8) är det World Humanitarian Day, som uppmärksammas för att hylla dem som jobbar med humanitärt arbete. Den årliga dagen instiftades av FN:s generalförsamling 2008 till minne av dem som miste livet vid terroristattacken mot FN:s kontor i Bagdad fem år tidigare. Temat för 2019 är kvinnliga hjälparbetare – vi listar fem toppnamn i den internationella biståndsvärlden.
Bild: Mary Altaffer
Bild: Mary Altaffer

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Sydafrika

<p>Som chef f&ouml;r FN:s organisation f&ouml;r j&auml;mst&auml;lldhet och kvinnors egenmakt (UN Women) &auml;r Phumzile Mlambo-Ngcuka en av de h&ouml;gsta n&auml;r det kommer till bist&aring;ndsarbete inriktat p&aring; kvinnor och j&auml;mst&auml;lldhet. Organisationen har pekat p&aring; hur humanit&auml;r hj&auml;lp ofta missar behovet hos kvinnor och att kriser och konflikter m&aring;nga g&aring;nger &ouml;kar v&aring;ldet mot kvinnor s&aring;v&auml;l som f&ouml;rekomsten av barn&auml;ktenskap.</p>
<p>Mlambo-Ngcuka har lobbat f&ouml;r vikten av att involvera kvinnor i beslutsfattande och mottagande av humanit&auml;rt bist&aring;nd f&ouml;r att uppn&aring; b&auml;ttre resultat. Hon har &auml;ven tryckt p&aring; vikten av att ha fakta och statistik som grund f&ouml;r arbetet, som till exempel k&ouml;nsuppdelade siffror &ouml;ver flickors och pojkars skolg&aring;ng i olika l&auml;nder och hur m&aring;nga som slutar i f&ouml;rtid, f&ouml;r att kunna identifiera s&aring;v&auml;l orsaker som l&ouml;sningar.</p>
<p>Antalet kvinnor p&aring; politiska maktpositioner &ouml;kar runt om i v&auml;rlden, men &auml;ven om Mlambo-Ngcuka ser det som en viktig utveckling trycker hon p&aring; att det finns mycket kvar att g&ouml;ra. &rdquo;Vi har inte n&aring;tt den kritiska massan runt om i v&auml;rlden som skulle f&ouml;rs&auml;kra att pendeln helt har sv&auml;ngt. Vi g&aring;r i r&auml;tt riktning i en del fall. Vi g&aring;r i r&auml;tt riktning specifikt p&aring; grund av aktivism fr&aring;n vanliga m&auml;nniskor som f&ouml;rs&ouml;ker h&aring;lla sina ledare ansvariga&rdquo; sade hon tidigare i &aring;r till Al Jazeera.</p>
<p>Mellan 2005 och 2008 var Mlambo-Ngcuka &ndash; som f&ouml;rsta kvinna p&aring; posten &ndash; vicepresident i Sydafrika, efter m&aring;nga &aring;r som parlamentsledamot och minister med ansvar &ouml;ver energifr&aring;gor, gruvor och handel.</p>

Jemilah Mahmood, Malaysia

<div data-id="paragraph-57cc7e3e71bf9ee113c752846067267f" data-type="paragraph">
<div>L&auml;karen och gynekologen Jemilah Mahmood &auml;r sedan 2016 del av ledningen f&ouml;r internationella R&ouml;da korset. Hon har tidigare varit chef &ouml;ver FN:s Humanit&auml;ra toppm&ouml;tessekretariat och twittrar aktivt om bist&aring;ndsfr&aring;gor. I slutet av nittiotalet grundade hon organisationen Mercy Malaysia som under hennes tio &aring;r d&auml;r bistod med akutsjukv&aring;rd i &ouml;ver 15 l&auml;nder drabbade av naturkatastrofer och konflikter.</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<div data-id="paragraph-bf2e0faa16f828d7968b22e510fbc9e3" data-type="paragraph">
<div>P&aring; v&auml;g till ett barnsjukhus i Irak med mediciner 2003 utsattes hj&auml;lpkonvojen f&ouml;r beskjutning och tv&aring; kollegor avled. Sj&auml;lv tr&auml;ffades hon av ett skott i h&ouml;ften, men sydde ihop s&aring;ret med kulan kvar i kroppen innan hon gick ut och hj&auml;lpte till att f&ouml;rl&ouml;sa ett barn med kejsarsnitt.</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<div data-id="paragraph-5886b443b04ad2a0b86b832dfdb649e8" data-type="paragraph">
<div>Mahmood har tagit emot flera nationella och internationella priser f&ouml;r sitt arbete inom civilsamh&auml;llet och har talat om vikten av att &ouml;ka m&auml;nniskors motst&aring;ndskraft vid kriser, genom sociala skyddsn&auml;t och f&ouml;rebyggande investeringar, snarare &auml;n att bara sl&auml;cka akuta br&auml;nder. Dagens humanit&auml;ra kriser p&aring;g&aring;r ofta i flera &aring;r och kr&auml;ver mer &auml;n snabba punktinsatser. Mahmood har d&auml;r pekat p&aring; hur nationella och regionala investeringar beh&ouml;ver st&auml;rkas, f&ouml;r att internationella akt&ouml;rer snarare ska kunna fokusera p&aring; det hon anser de &auml;r b&auml;st p&aring;: att rycka in i pl&ouml;tsliga kriser och n&auml;r det finns ett tydligt ansvar att akut skydda m&auml;nniskors liv.</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<div data-id="paragraph-8042ffcbec28be487031c3b32577240c" data-type="paragraph">
<div>Under &aring;ren 2009&ndash;2011 arbetade Mahmood f&ouml;r FN:s befolkningsfond UNFPA, med fokus p&aring; reproduktiv h&auml;lsov&aring;rd, genusbaserat v&aring;ld och befolkningsstatistik i katastrofer.</div>
</div>
Bild: Tobin Jones
Bild: Tobin Jones

Melissa Fleming, USA

<div data-id="paragraph-b81eeb58c39930eb10e2c447f265687e" data-type="paragraph">
<div>Som talesperson f&ouml;r FN:s flyktingorgan UNHCR leder Melissa Fleming organisationens kommunikationsarbete i &ouml;ver 120 l&auml;nder. Hon har inf&ouml;rt mer m&aring;lgruppsanpassade budskap och kommunikationsformer f&ouml;r organisationen och har gjort det till standard att ber&auml;tta om organisationens arbete genom personliga ber&auml;ttelser om dem de m&ouml;ter.</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<div data-id="paragraph-1611b03f04e827089fb56bd971320fbc" data-type="paragraph">
<div>Genom sitt arbete har hon lobbat f&ouml;r att flyktingl&auml;ger m&aring;ste bli en plats d&auml;r m&auml;nniskor kan l&auml;ka och utvecklas f&ouml;r att i framtiden, om m&ouml;jligt, vara med och bygga upp sina hemst&auml;der igen. Idag befinner sig &ouml;ver 70 miljoner m&auml;nniskor p&aring; flykt och i TED-talks, artiklar och b&ouml;cker har Fleming talat om vikten av att s&aring;v&auml;l enskilda som f&ouml;retag st&ouml;ttar m&auml;nniskor p&aring; flykt, vid sidan av insatser fr&aring;n stater och det internationella samfundet.</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<div data-id="paragraph-1a52105c8c364eb384d77c30eadd4e7b" data-type="paragraph">
<div>Hon har d&aring; framf&ouml;r allt syftat p&aring; insatser bortom rika filantroper som sk&auml;nker pengar till &auml;ndam&aring;l de sj&auml;lva tycker &auml;r viktiga och tryckt p&aring; f&ouml;retagsm&auml;ssiga m&ouml;jligheter att verka f&ouml;r social utveckling, genom att exempelvis anst&auml;lla flyktingar och st&ouml;tta f&ouml;retagsinitiativ ledda av flyktingar, utveckla varor och tj&auml;nster som de kan ha nytta av, investera i fonder som satsar p&aring; utveckling snarare &auml;n konfliktdrivande aff&auml;rer och f&ouml;reg&aring; med gott exempel inf&ouml;r andra f&ouml;retag.</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<div data-id="paragraph-96b97619e4d70ee2aa3210c1df0972c6" data-type="paragraph">
<div>Tidigare arbetade Fleming vid Internationella atomenergiorganet IAEA, som 2005 mottog Nobels fredspris f&ouml;r sitt arbete med att f&ouml;rebygga att k&auml;rnenergi anv&auml;nds f&ouml;r milit&auml;ra syften. Hon har &auml;ven en bakgrund p&aring; Radio Free Europ&eacute;.</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
Bild: Fredrik Naumann/Felix Features
Bild: Fredrik Naumann/Felix Features

Degan Ali, Somalia

<div data-id="paragraph-b81eeb58c39930eb10e2c447f265687e" data-type="paragraph">
<div>
<div class="sc-paragraph" data-id="paragraph-7fa355858b06afa2e76735814eed1463" data-placeholder="Br&ouml;dtext"><span class="sc-text-property" data-path="paragraph-7fa355858b06afa2e76735814eed1463.content"><span class="sc-spell-error" data-id="spell-error-1b1c303c6c7d5c348ef6f6720030d9c0" data-offset="0" data-length="5">Degan</span> Ali vill f&ouml;r&auml;ndra det r&aring;dande bist&aring;ndssystemet. Som chef f&ouml;r organisationen <span class="sc-spell-error" data-id="spell-error-bd924d9a8fa908960e7ac954ad2cd81d" data-offset="82" data-length="7">African</span> <span class="sc-spell-error" data-id="spell-error-6da66f39e5d9cf4979722fffa864a4d0" data-offset="90" data-length="11">Development</span> <span class="sc-spell-error" data-id="spell-error-296d4e72d8c7b578b4314605f1942bec" data-offset="102" data-length="10">Soulitions</span>, <span class="sc-spell-error" data-id="spell-error-d70706ea17263d3761540cac9f07219b" data-offset="114" data-length="5">Adeso</span>, har hon argumenterat f&ouml;r att lokala hj&auml;lporganisationer borde f&aring; mer makt och att internationella akt&ouml;rer m&aring;ste sluta med sin dubbelmoral.<br /></span></div>
</div>
<div>
<div class="sc-textstyle-label " contenteditable="false">
<div contenteditable="false">&para;</div>
</div>
<div class="sc-paragraph" data-id="paragraph-e9f79b41767a3f07fe047007e4bc59ee" data-placeholder="Br&ouml;dtext"><span class="sc-text-property" data-path="paragraph-e9f79b41767a3f07fe047007e4bc59ee.content">&ldquo;Vi kr&auml;ver f&ouml;r&auml;ndring. F&ouml;rbered er p&aring; att k&auml;nna er obekv&auml;ma&rdquo;, sade Ali till den samlade bist&aring;ndstoppen vid en konferens i Gen&egrave;ve f&ouml;r ett par &aring;r sedan. Efter &aring;ratal av arbete med sm&aring; lokala organisationer som k&auml;mpar f&ouml;r f&ouml;r&auml;ndring p&aring; plats, var hon tr&ouml;tt p&aring; hur internationella akt&ouml;rer norrifr&aring;n st&auml;ndigt kom och gjorde sin egen grej, med mer pengar och utan att involvera lokala krafter. Hon anklagade bist&aring;ndssektorn f&ouml;r rasism.<br /></span></div>
</div>
<div>
<div class="sc-textstyle-label " contenteditable="false">
<div contenteditable="false">&para;</div>
</div>
<div class="sc-paragraph" data-id="paragraph-e232528ca49b6b38fca95fb1cb34f9b4" data-placeholder="Br&ouml;dtext"><span class="sc-text-property" data-path="paragraph-e232528ca49b6b38fca95fb1cb34f9b4.content">Medvetenheten om att man ofta misslyckats med att involvera lokala hj&auml;lporganisationer i kriser har l&auml;nge funnits inom den internationella sektorn. Skillnaden var m&ouml;jligen att d&auml;r de sett ett problem med genomf&ouml;randet, s&aring;g Ali snarare ett systemfel som grundar sig i maktobalans och lokala akt&ouml;rers kamp f&ouml;r erk&auml;nnande.<br /></span></div>
</div>
<div>
<div class="sc-textstyle-label " contenteditable="false">
<div contenteditable="false">&para;</div>
</div>
<div class="sc-paragraph" data-id="paragraph-2fb03e40ab7e91c090008795a1a716f1" data-placeholder="Br&ouml;dtext"><span class="sc-text-property" data-path="paragraph-2fb03e40ab7e91c090008795a1a716f1.content">&rdquo;Det &auml;r f&ouml;r&ouml;dmjukande att beh&ouml;va b&ouml;na och be f&ouml;r att f&aring; vara med p&aring; ett m&ouml;te om ditt eget land och folk. Du m&aring;ste f&ouml;rs&ouml;ka f&ouml;rst&aring; jargongen i ett rum fullt av vita m&auml;nniskor &ndash; som s&auml;ger att de vet vad som &auml;r b&auml;st f&ouml;r oss&rdquo;, har hon tidigare f&ouml;rklarat i en intervju med The Guardian.<br /></span></div>
</div>
<div>
<div class="sc-textstyle-label " contenteditable="false">
<div contenteditable="false">&para;</div>
</div>
<div class="sc-paragraph" data-id="paragraph-9f6e892bae00be7285ec394bb971d52c" data-placeholder="Br&ouml;dtext"><span class="sc-text-property" data-path="paragraph-9f6e892bae00be7285ec394bb971d52c.content">Som motkraft har hon varit med och format ett frist&aring;ende n&auml;tverk av organisationer i Syd, som best&auml;mt sig f&ouml;r att organisera sig sj&auml;lva snarare &auml;n att f&ouml;rs&ouml;ka inlemma sig i ett system byggt p&aring; internationella erfarenheter.</span></div>
</div>
</div>
<div data-id="paragraph-96b97619e4d70ee2aa3210c1df0972c6" data-type="paragraph">
<div>&nbsp;</div>
</div>
Bild: Ted S. Warren
Bild: Ted S. Warren

Melinda Gates, USA

<p>Enligt organisationen Oxfam har antalet dollarmiljard&auml;rer n&auml;stan f&ouml;rdubblats p&aring; tio &aring;r och 26 av v&auml;rldens rikaste personer &auml;ger f&ouml;rm&ouml;genheter lika stora som vad halva v&auml;rldens befolkning &auml;ger tillsammans. I en v&auml;rld d&auml;r de rikaste blir allt rikare samtidigt som n&auml;stan h&auml;lften av v&auml;rlden befolkning lever p&aring; mindre &auml;n 55 kronor om dagen har filantroper blivit en viktig spelare i bist&aring;ndsv&auml;rlden.</p>
<p>Bill and Melinda Gates Foundation &auml;r den finansiellt st&ouml;rsta privata spelaren, som bildades av Microsoft-paret &aring;r 2000 och har tillg&aring;ngar p&aring; &ouml;ver 50 miljarder dollar. Pengarna fr&aring;n datorj&auml;tten g&aring;r idag till allt fr&aring;n malariabek&auml;mpning, vaccin och sanitetsfr&aring;gor till jordbruksutveckling och familjeplanering. J&auml;mst&auml;lldhet har vuxit fram som en hj&auml;rtefr&aring;ga f&ouml;r Melinda Gates, som f&ouml;rst ins&aring;g att hon m&aring;ste b&ouml;rja i sitt eget hem, men idag &auml;ven lobbar f&ouml;r betald f&ouml;r&auml;ldraledighet och fler kvinnor inom tech-industrin, s&aring;v&auml;l som tillg&aring;ngen till preventivmedel och m&ouml;drah&auml;lsov&aring;rd i utvecklingsl&auml;nder.</p>
<p>Filantroper och k&auml;ndisar har blivit ett allt vanligare inslag i bist&aring;ndssektorn. Vid sidan om sitt kanske n&aring;got mer v&auml;lk&auml;nda arbete som sk&aring;despelare, har exempelvis Angelina Jolie engagerat sig starkt f&ouml;r flyktingar och 2012 uts&aring;gs hon till s&auml;rskilt s&auml;ndebud f&ouml;r FN:s flyktingkommission UNHCR. Som goodwill-ambassad&ouml;r arbetar hon med opinionsbildning och representerar kommissionen vid st&ouml;rre kriser. P&aring; listan &ouml;ver andra k&auml;ndisar som engagerat sig i humanit&auml;ra fr&aring;gor finns &auml;ven namn som Shakira, Demi More, Ben Affleck, Charlize Theron, George Clooney, Bono och Oprah Winfrey.</p>

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.