Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utrikesminister Margot Wallström (S) i FN:s säkerhetsråd.

Kvinnor i fokus när Wallström leder FN-möte

Nyss samlade hon intryck och röster om kvinnors situation i Sahel-regionen. Nu ska utrikesminister Margot Wallström (S) dela med sig av resan för FN:s säkerhetsråd. Med ordförandeklubban i handen vill hon sätta ljuset på en feministisk utrikespolitik.

Kvinnors betydelse vid förhandlingsborden – vid beslutsfattande och fredsprocesser – ska hon lägga krut på under Sveriges slutspurt av sitt tillfälliga medlemskap i säkerhetsrådet, och särskilt i samband med det pågående ordförandeskapet i juli.

Sahel, som Wallström besökt, är en gränsregion mellan de torrare delarna i den södra delen av Nordafrika och bördigare delar söder om Sahara och sträcker genom hela den afrikanska kontinenten – bland annat genom Mali, Niger och Sydsudan.

- Vi har konsekvent jobbat med bland annat frågan om kvinnor, fred och säkerhet, säger Margot Wallström.

Saknar kvinnoröster

Hon vill att Sveriges agerande i rådet ska genomsyras av en feministisk utrikespolitik. Att kvinnors röster ska höras mer i säkerhetsrådets debatter.

Ett mål för den svenska FN-representationen är att hälften av talarna i rådet som briefar medlemsstaterna i olika frågor under juli ska vara män, och hälften kvinnor.

- Det är ju dåligt att det tagit så lång tid att komma dithän, och det är bra att vi kan skapa exempel på vad som går att göra, säger Margot Wallström.

Flickor självmordsbombare

Tillsammans med FN:s vice generalsekreterare, chefen för FN:s jämställdhetsorgan och Afrikanska unionens särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet har utrikesministern nyligen avslutat en resa till Sydsudan, Tchad och Niger.

- Jag vill förmedla hur förödande det är när en stor del av flickorna gifts bort innan de ens har blivit 15 år i vissa fall. Hur farligt det är för säkerheten när flickor rekryteras av Boko Haram, majoritet av självmordsbombare i till exempel Niger var flickor, säger Wallström till TT:s utsände.

Kvinnor drabbas hårdast

Såväl hopp som förtvivlan mötte henne i Sahel-regionen, förklarade hon för säkerhetsrådets medlemmar. Hopp för naturtillgångar, en ung befolkning, kvinnor som gått från att vara offer – till överlevare och förändringskämpar.

- Förtvivlan på grund av en förskräcklig underutveckling, terrorism och våldsam extremism. Bristande respekt för mänskliga rättigheter och negativa effekter av klimatförändringar, säger Wallström vid den stora hästskon - det stora bordet i säkerhetsrådssalen.

Och även om det drabbar hela befolkningen är det en grupp som är särskilt utsatt, enligt Wallström.

- Kvinnorna bär ofta en oproportionerligt stor börda.