Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vid en pressträff efter sitt tal vid Folk och försvars rikskonferens i Stockholm på måndagen. Bild: Anders Wiklund/TT
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vid en pressträff efter sitt tal vid Folk och försvars rikskonferens i Stockholm på måndagen. Bild: Anders Wiklund/TT

Hultqvist: ”Vi ska inte ge efter för rysk utpressning”

Väst ska inte ge efter för rysk utpressning, enligt försvarsminister Peter Hultqvist.
– Den som är hänsynslös och hotar med våld får inte hålla i taktpinnen, säger han i en intervju med GP.

Ryssland och invasionshotet mot Ukraina dominerade Folk och Försvars rikskonferens på måndagen. Samtidigt möttes ryska och amerikanska diplomater i Schweiz för samtal om den europeiska säkerhetsordningen. Positionerna är låsta utifrån oförenliga synsätt.

– För oss är det viktiga att folkrätten och internationell lag respekteras, säger Peter Hultqvist till GP. Vi kan inte ha någon skugga över Europa där rysk dominans hindrar oss från att göra egna säkerhetspolitiska val. Det är fullständigt oacceptabelt.

– Det har vi diskuterat med Nato och USA, och jag uppfattar att vi har precis samma ståndpunkt. Den lista som Ryssland har presenterat med krav är inte över huvud taget möjlig att diskutera. De vrider i negativ mening klockan tillbaka i tiden.

Låsta positioner i samtalen

Möjligen kan samtalen hitta öppningar på vissa områden där kan de kan gå framåt, som begränsningar i kärnvapen och viss övningsverksamhet, men det skulle sannolikt inte räcka för Moskva.

– Det går att trappa ner en situation om man vill. Däremot går det inte att acceptera något som bryter mot internationell lag och rätt. Vi ska inte ge efter för någon rysk utpressning, säger Peter Hultqvist och tillägger:

– Nationer har en förpliktelse att försöka lösa konflikter på ett fredligt sätt. Ryssland har som permanent medlem av FN:s säkerhetsråd ett särskilt ansvar för att upprätthålla FN:s principer. Den som är hänsynslös och hotar med våld kan inte få hålla i taktpinnen! Det är inte ur någon synvinkel acceptabelt.

Har Sverige en beredskap för om Ryssland väljer konfrontation före dialog?

– Vi är beredda för olika typer av situationer. Det handlar om den egna militära förmågan, men också att kunna samverka med andra. Med Finland har vi operativ planering bortom fredstida förhållanden och med Nato har vi riksdagsbeslut på att utveckla och samordna planering. Med USA har vi ökat övningsverksamheten betydligt på senare år. Det har påverkat vår förmåga och deras förmåga att uppträda i vår miljö.

Den nya krisen understryker vikten av internationell solidaritet och militär samverkan, enligt Peter Hultqvist:

– Den bekräftar också att det var rätt att göra satsningen som innebär 80 procents höjning av militärens budget i kombination med att fördjupa ett 20-tal samverkansavtal med andra länder. Det har stått i relation till den säkerhetspolitiska utvecklingen.

En majoritet i riksdagen vill att ett framtida Nato-medlemskap är en möjlighet. Det är inte förenligt med alliansfriheten, enligt regeringen.

Statsminister Magdalena Andersson bjuder in till partiledarsamtal i en GP-intervju. Vad gör du som försvarsminister?

– Jag kommer att träffa försvarsutskottets ordförande och begära att få träffa utskottet i riksdagen för att informera om hur vi ser på läget och vad vi tänker göra. Vi har en omfattande plan för att stärka försvaret. Med riksdagsbeslutet höjer vi vår kompetens och förmåga med leveranser till försvarsmakten för fem miljarder kronor per år fram till 2025.

– Det är ett så stort åtagande att fullfölja. När det gäller utvecklingen i närtid är det mer verkningsfullt att vi koncentrerar oss på hur vi använder de militära resurser vi har i anpassningen till olika beredskapsnivåer.

Gotland ligger bara 35 mil fågelvägen från den ryska enklaven och militärbasen Kaliningrad och har stor strategisk betydelse i Östersjön. Försvaret har åter stående förband på ön. Peter Hultqvist:

– I försvarsbeslutet ligger redan en plan på att vi ska förstärka stegvis på Gotland.

Rysk skugga över svenskar även i Mali

En rysk skugga vilar även över personal i Sveriges största militära operation utomlands i Mali. Det är i huvudsak en FN-mission och en insats med specialförband mot terrorister under fransk ledning, Takuba. Nu kan svenskarnas arbete komma att försvåras i det av kupper, politiskt kaos, våld och fattigdom plågade landet i Afrika söder om Sahara.

Den västafrikanska politiska och ekonomiska gemenskapen Ecowas har infört sanktioner mot militärstyret som, efter löften om att överlämna makten till civila, vill sitta kvar i flera år. Enligt Al-Jazira har Malis regering starkt fördömt vad som beskrivs som olagliga sanktioner. Landgränserna mot berörda länder har stängts, heter det.

– Det är väldigt negativt, säger Peter Hultqvist om den politiska turbulensen.

– Vi måste stödja Ecowas, säger han.

Dessutom kommer rapporterar om att rysk militär finns i Timbuktu. Där hade Sverige sin huvudbas. Nu har även fransmän lämnat platsen. Tomrummet ska ha fyllts av militära rådgivare från Ryssland, enligt uppgifter i media. Det är oklart om det är reguljära militärer eller om det finns någon anknytning till legostyrkan Wagner.

EU införde förra månaden sanktioner mot Wagnergruppen samt mot åtta personer och tre enheter med koppling till den. Enligt EU har gruppen ”rekryterat, utbildat och skickat ut privat militär operativ personal till konfliktområden runt om i världen i syfte att underblåsa våld, plundra naturresurser och hota civila i strid med internationell rätt, inbegripet internationell människorättslagstiftning.”

– Det är en oroande utveckling, säger Peter Hultqvist. Vi kommer säkert att ta upp frågan vid ett informellt möte mellan EU:s försvarsministrar senare i veckan.

Peter Hultqvist konstaterar att Kina och Ryssland har intressen i olika konfliktområden och ofta agerar på ett sätt som riskerar att försämra läget och skärpa konflikter. Om dramatiken i Kazakstan säger han:

– Vi har en brutal regim där presidenten tillåter att vapenmakt används mot det egna folket. Att begära att ryska trupper går in för att få kontroll över läget ger Ryssland en ny möjlighet att öka sitt inflytande i området och ta ett grepp om en tidigare Sovjetrepublik.

Vladimir Putin kallade på måndagen demonstrerande i Kazakstan för terrorister. Han gjorde klart att man inte tillåter destabilisering på hemmaplan och så kallade färgrevolutioner.

LÄS MER: Spända samtal mellan USA och Ryssland

LÄS MER: Försvarskonferensen präglas av ryska upptrappningen

LÄS MER: Är Putin beredd att riskera ett storkrig i Europa?

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.