Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

USA:s president Donald Trump talar innan han signerar beslutet om att införa nya skyddstullar mot stål och aluminium från Kina. Vad gäller EU pausas införandet.

EU andas ut – men USA:s tullhot inte över

USA pausar införandet av skyddstullar på stål och aluminium för EU:s del. Ett positivt besked för Europa, men ännu för tidigt att blåsa faran över, anser ekonomer och branschföreträdare.

Kina drabbas av skyddstullar på stål och aluminium på 25 respektive 10 procent, men för EU samt sex andra länder pausas implementeringen enligt den amerikanska regeringens handelsrepresentant Robert Lighthizer.

Ett glädjande besked för Sverige och Europa, anser Anna Breman, chefsekonom på Swedbank.

- Effekterna av de tullar som faktiskt införs, de kommer ju främst att drabba Kina, och ha små effekter på ekonomin. På svensk och europeisk ekonomi kommer de knappt ha några effekter alls, eftersom vi undantas nu på kort sikt och förhoppningsvis även på längre sikt, säger hon.

På sikt oroar dock Trumps protektionistiska handelspolitik.

- Han kommer ändå att gå vidare med Kina, och det kan eskalera. För det andra kan det ju komma saker mot Europa på sikt även om det ser ut som att riskerna för det har minskat. Men även om det skulle bli ett handelskrig som bara rör USA och Kina så är det ju negativt för världshandeln.

Vad som krävs för att EU inte ska omfattas av tullarna senare har hittills inte framgått.

"Hot och utpressning"

Christofer Fjellner (M), ledamot i EU-parlamentets handelsutskott, är starkt kritisk till USA:s agerande som han anser är ett sätt att hota och utpressa resten av världen.

- Vad många glömmer är att hotet om tullarna är kvar, och det skadar handeln. Vem vågar köpa stål i USA från Europa om det kan kosta 25 procent mer när det kommer fram? frågar han sig.

Att kompromissa och förhandla om huruvida USA ska följa sina åtaganden enligt internationella handelsavtal är inte rätt väg att gå, anser Fjellner.

- Det Trump vill är att världens länder känner att de ska handla efter hans regler. Nu har vi fått en respit, men man får ej luras att gå med på det här spelet. Inför de tullar, kommer vi att stämma dem inför WTO, säger Fjellner.

Han är också kritisk till att införa de europeiska skyddstullar industrin krävt i förebyggande syfte.

- Det riskerar att sprida konflikten och göra stål dyrare.

Oro för "ståltsunami"

Branschorganisationen Jernkontoret ser beskedet som ett steg i rätt riktning, men betonar vikten av att sätta in tullkvoter mot det internationella stål som man nu befarar landar på EU-marknaden i stället för i USA.

- Där har Cecilia Malmström (FP) sagt att vi ska sätta in en tullkvot, och jag tycker att det är viktigt att handelsminister Ann Linde (S) stöttar henne så att vi får en bra tullkvot så vi inte drabbas av en ståltsunami, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Malmström är EU:s handelskommissionär.

Metallfacket välkomnar beskedet som man anser är viktigt för stålindustrin. Men hoten om handelshinder oroar.

"Det är en hård retorik som riskerar att få negativa konsekvenser även framöver. EU behöver fortsätta att föra en dialog med USA för att undvika framtida handelskrig", lyder en skriftlig kommentar från IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.