Desperation i Turkiet – bårhusen kan inte hantera de döda

Jordbävningen i Turkiet har krävt över 17 000 människors liv. I katastrofens verklighet måste de många offren hanteras och sjukhusen hinner inte med antalet kroppar som kommer in. Provisoriska bårhus har därför fått ställas i ordning för att klara av att hantera mängden döda.
– Det kommer bara kropp efter kropp, säger Erhan, bårhushefen på platsen GP besökt.