Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Åtal kan komma att väckas i november"

Vilket straff riskerar Anders Behring Breivik att få? Hur lång tid kommer rättsprocessen att ta? John Christian Elden, målsägarbiträde vid rättegången, svarar på GP:s frågor.

Nu hålls nya häktningsförhandlingar mot Anders Behring Breivik. Hur ser framtiden ut för honom, vad händer nu?

- Till skillnad från hur det är i Sverige finns det i Norge ingen gräns för hur länge någon kan sitta häktad. Häktningen kommer att förlängas med fyra- eller åttaveckorsintervaller tills man fattar beslut om åtal. Riksåklagaren har antytt att åtal kan komma att väckas i november. Oavsett vilket kommer Breivik inte att släppas ut ur häktet förrän ärendet avgjorts och han får sin dom.

Under häktningsförhandlingarna beläggs journalisterna med referatförbud. Varför? Kommer detsamma att gälla under rättegången?

- Enligt lag är det alltid refereratförbud vid norska häktningsförhandlingar. I regel brukar journalister ändå få närvara när en rätt sammanträder, men då får de inte återge ordagrant vad den anklagade eller de olika parterna säger. I det här fallet har polisen befarat att journalister kan komma att återge uttalandena ändå, och av hänsyn till utredningen har de därför bett rätten att stänga dörrarna för samtliga obehöriga. Detta har också hovrätten bifallit.

Breivik är häktad för terrorbrott. Hur kommer åtalet mot honom att rubriceras? Det har talats om att han kommer att åtalas för vart och ett av morden?

- Jag är tämligen säker på att han blir åtalad både för terrorbrott mot regeringen och för terrorbrott på Utöya. Dessutom blir han med största sannolikhet åtalad för 77 mord. Troligen blir han också åtalad för närmare 1 000 mordförsök på de som befann sig på Utöya och i regeringsbyggnaden då han gick till angrepp.

Vilket straff riskerar han, finns livstid i den norska straffsatsen och vad innebär det i så fall i praktiken?

- Maximistraffet i Norge är i normala fall fängelse i 21 år. Det pågår dock en juridisk diskussion om huruvida Breivik kan dömas till 30 års fängelse enligt en speciallag om brott mot mänskligheten. Det är ännu oklart om detta är juridiskt möjligt. Men eftersom man bedömer att det finns en risk att han kan komma att begå nya våldshandlingar kan han istället dömas till det vi kallar förvaring. Det innebär att han frihetsberövas på obestämd tid tills han inte längre anses vara i farozonen för att begå nya våldsbrott.

Det är många berörda, anhöriga till offren, hur löser man det rent praktiskt om de vill närvara vid rättegången?

- Alla anhöriga kommer att ha rätt att närvara vid rättegången, och man kommer att arrangera det hela så att detta blir möjligt. Dessutom kommer rättegången sannolikt att sändas via videoöverföring till samtliga rättssalar i Norge, där anhöriga och offer tillsammans med sina försvarsadvokater kan följa förhandlingarna. Rättegången i Oslo kommer att hållas i en stor rättssal eller i en kombination av flera rättssalar som länkas samman genom videoöverföring.

Vilka har rätt att kräva skadestånd? Vilka nivåer kan summorna hamna på?

- Alla anhöriga till de som dödades och alla som själva skadades kan kräva ersättning. De kommer att kompenseras för samtliga befintliga och framtida ekonomiska förluster. Summorna kommer att variera beroende på hur allvarligt skadade de drabbade blev. Dessutom kommer man att kunna kräva ersättning för sveda och värk. Här är det osäkert vilka belopp det kommer att röra sig om, men de kommer sannolikt att uppgå till mellan 100 000 och 500 000 för var och en av de drabbade. Dessa pengar kommer staten att betala ut till samtliga som drabbades.

Hur lång tid kommer det att ta innan rättsprocessen är helt klar? I hur många instanser kan man överklaga?

- Åtalen väcks i tingsrätten och rättegången kommer förmodligen att ta mellan en och fyra månader. Riksåklagaren kommer då att ta ställning till hur mycket han vill föra i bevis inför rätten. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten, och i så fall kommer all bevisföring att tas om så länge parterna inte är eniga. Det är inte som i Sverige där huvudprincipen är att man spelar upp inspelningar från tingsrätten. Ärendet i hovrätten kommer att ta lika lång tid som det normalt gör i tingsrätten. Domen därifrån kan sedan överklagas till högsta domstolen, men där kommer ärendet bara att behandlas när det gäller principiella frågor och inte ifråga om bevisvärderingen. Därför kommer ärendet i högsta domstolen förmodligen bara ta en dag. Den slutliga domen kommer att fastställas under 2012 eller våren 2013.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.