Två i familjenätverket döms

ANNONS

Målet handlar om grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak. Men det som gjort det speciellt är att det satt fokus på ett maffialiknande agerande hos en stor släkt, bosatt främst i nordöstra Göteborg.

I torsdagens dom frikändes en äldre man som stod åtalad för grovt övergrepp i rättssak. En yngre man som även åtalats för grov misshandel frikändes också.

Fällande domar blev det mot en man i 20-årsåldern för grov misshandel. Han döms till fängelse i åtta månader.

En yngre man fälls också han för grov misshandel och får ungdomsvård.

Den tredje mannen som var åtalad för den grova misshandeln frias, främst för att de båda offren lämnat motstridiga uppgifter om hans medverkan.

ANNONS

Samtliga de fyra familjemedlemmarna som åtalats för grovt övergrepp i rättssak frias för detta. Tingsrätten slår fast att ett möte med ett stort antal personer och en av målsägandena ägde rum i Angered dagen efter misshandeln. Detta medger de inblandade.

De åtalade hävdar att det var ett försoningsmöte, vilket det enligt tingsrätten "finns skäl att ifrågasätta".

Samtidigt får den misshandlade mannen inget stöd från de tre personer han hade med sig till mötet för sina uppgifter om att han utsattes för grova hotelser. Därmed stöds hans uppgifter inte av någon annan bevisning, och de fyra männen frias.

Rättegången mot de fyra männen präglades av rädsla. Tingsrätten skriver att inte bara målsäganden och vittnen uttryckt rädsla, utan också en av de tilltalade. Tre vittnen begärde att få lämna sina vittnesmål bakom stängda dörrar. Ett vittne fick hämtas av polis till rättegången och ett annat vittne, som arbetade på Angeredsgymnasiet där delar av misshandeln skedde, ville inte vittna på grund av oro för sin familjs säkerhet.

Under rättegången vittnade Ulf Merlander, närpolischef i Angered, och uppgav att 30 släktmedlemmar förekommer i polisens register och varit aktuella i utredningar som rört bland annat mord, utpressning, vapenbrott, narkotikabrott och misshandel.

Kammaråklagare Linda Wiking beskrev under rättegången hur släkten skaffat sig en bred maktbas och kunnat styra delar av civilsamhället i nordost.

ANNONS

Åklagaren räknar med att överklaga domen, främst vad gäller frikännandena om övergrepp i rättssak.

- Det kom vittnesuppgifter under pågående huvudförhandling som inte stöder målsägandens uppgifter, så på ett sätt var domen väntad. Samtidigt finns det en hel del märkligheter i vittnenas uppgifter. Och det är tydligt att tingsrätten inte tror på de tilltalades uppgifter om vad mötet handlade om, säger Linda Wiking.

De konkreta brott som målet gäller är en grov misshandel av två ensamkommande tonåringar. Den ene av dem hade i november tillrättavisat en 13-årig kille i Angereds centrum. 13-åringen tillhörde den stora släkten, och en stor grupp män kom till platsen och de två tonåringarna blev svårt misshandlade. Tre familjemedlemmar i 20-årsåldern åtalades för grov misshandel.

Dagen därpå kallades en av de misshandlade ynglingarna till Storås där han fick se ett automatvapen och blev utsatt för hot om våld om han inte lät bli att polisanmäla. För detta åtalades de tre misshandelsåtalade samt fadern till en av dem för grovt övergrepp i rättssak.

Advokat Edip Samuelsson, försvarare av mannen som dömdes till åtta månaders fängelse, är nöjd att åtalet för övergrepp i rättssak ogillades.

- Större delen av förhandlingen handlade om den delen. Om de blivit fällda hade det blivit en helt annan påföljd. Så det är en total framgång, säger Edip Samuelsson.

ANNONS

Han säger att det lutar åt att han överklagar i misshandelsdelen.

ANNONS