Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Donald Trump har nominerat den konservativa domaren Amy Coney Barrett till Högsta domstolen. Bild: AP Photo/TT/Alex Brandon

Britt-Marie Mattsson: Trump kan vrida Högsta domstolen i en konservativ riktning

Det blev som väntat Amy Coney Barrett. Donald Trump driver nu kraftfullt att hon snabbt skall godkännas av senaten som ny domare i HD. Men demokraterna sätter dig direkt på tvären.

Det här är en analyserande text. Slutsatserna är skribentens egna.

Donald Trump har lyckats med det som ingen av hans företrädare i modern tid klarat av under sin första ämbetsperiod. Han har nominerat tre domare till Högsta Domstolen och har därmed möjlighet att kraftfullt vrida den i konservativ riktning. Om Amy Coney Barrett godkänns blir hon med sina 48 år den yngsta domaren någonsin och den femte kvinnliga i historien.

Men Trump har också utsett rekordmånga andra domare i USA på kort tid och har därmed skapat ett klimat i det federala juridiska systemet som lutar åt det konservativa hållet.

Trump har haft ödet på sin sida

I fallen med HD-nomineringarna har Trump haft ödet på sin sida, två domare har avlidit under hans presidenttid och en har avgått av åldersskäl trots att mandatet är livstid.

Maktdelningen i USA mellan presidenten, kongressen och Högsta Domstolen är tänkt som ett sätt att balansera makten. Men HD har långsamt politiserats och med nomineringen av Amy Coney Barrett får den en kraftig konservativ dominans med sex domare mot tre som uppfattas som liberala.

Det är också just Amy Coney Barretts konservativa åsikter som är viktiga för Donald Trump och hennes juridiska kompetens är underordnad. Hon har visserligen en gedigen utbildning och en relativt lång yrkeserfarenhet, men tanken med HD-domare har tidigare varit att deras karriärer skall vara betydligt längre och att deras uttalade åsikter skall vara få. Att Amy Coney Barrett är ung är viktigt för Trump, med detta livstidsuppdrag kan hon påverka under lång tid.

Den övergripande frågan för HD är och förblir aborter, under vilken alla de frågor som kan beskrivas som moralkonservativa sorterar. USA har efter ett beslut i HD fria aborter sedan 1973.

Demonstrationer hålls varje år

Men det beslutet har ifrågasatts. Skiljelinjen är religion och politik. Fler republikaner än demokrater är negativa och de som brukar betecknas som ”den religiösa högern” är de kraftfullaste motståndarna. Varje år, sedan HD fattade sitt beslut, demonstrerar motståndarna mot aborter den 22 januari i Washington för att visa sitt missnöje.

Det finns dock ett en klar övervikt i stöd för den nuvarande abortlagstiftningen i USA. Enligt den senaste mätningen av Pew Institute är 61 procent för och 38 procent mot och kurvan för den nuvarande lagen är under Trumps presidenttid svagt stigande. Skillnaden mellan kvinnor och män i synen på aborter är marginell, men yngre är mer positiva än äldre.

Amy Coney Barrett är sjubarnsmamma (fem biologiska barn och två adopterade), katolik och har i sin yrkesutövning gjort skrivningar i juridiska fall och i abortfrågan som placerar henne tydligt i den konservativa fållan. Det är domarnas juridiska oantastlighet som senatorerna skall bedöma eftersom domarna i HD skall tolka hur de lagar som fattas i USA överensstämmer med konstitutionen.

Det är inte tänkt att den egna privata och religiösa övertygelsen skall avspeglas i HD-arbetet. Demokraternas presidentkandidat Joe Biden och talmannen i representanthuset Nancy Pelosi är djupt troende katoliker men båda är för den nuvarande abortlagstiftningen med motiveringen att det inte är beslut som de fattar i sina egna privata liv som skall avgöra lagstiftningen som påverkar hela det amerikanska folket.

Nu väntas tuff utfrågning från senaten

Amy Coney Barrett skall nu utfrågas av senaten och det kan bli tuffa tag från demokratiskt håll. Många av senatorerna är juridiskt utbildade och har haft juristkarriärer innan de valdes till senaten.

Men det lär bli svårt att hindra Donald Trump att få igenom sin nominering. Det går att förhala processen men inte hur länge som helst och det krävs numera bara en enkel majoritet för att få en domare godkänd. Den majoriteten har republikanerna. De två republikanska senatorer som sagt att de är tveksamma har invändningar mest av procedurskälet att valet borde ske efter presidentvalet om en dryg månad. De har inga problem med att Amy Coney Barrett är en konservativ domare.

Det finns förhoppningar från demokratisk sida att Amy Coney Barrett inte skall vara så konservativ som hon framstår. Exempel tas på domare i HD som överraskat och visat sig vara mer juridiskt strikta än vad deras åsikter givit anledning att tro.

Men Amy Coney Barrett är nominerad just av skälet att hon är en konservativ abortmotståndare och Trump - som i valet 2016 gled mellan att vara för och mot aborter och obestämd - hoppas att hans HD-nominering skall innebära en tydlig markering som ger honom fördel i presidentvalet.