Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Trafikinferno. "Nu behöver alla utsläppskurvor vändas brant neråt för att målet om en fossiloberoende region år 2030 ska kunna nås", skriver regionen i sitt klimatprogram. Men regionens politiker är beredda att släppa igenom en trafikplan med ökade utsläpp.

Trots utsläpp – politikerna fortsätter satsar på bilen

Kommunpolitikerna i Västra Götaland är inte beredda att ompröva sin positiva syn på bilen. De hoppas att teknikomställningen ska lösa utsläppsproblemen.

Skövde-politikern Katarina Jonsson (M) talade för att den höga andelen bilvägar skulle ligga kvar i länstrafikplanen, och är nöjd att hon fick med sig de övriga i "Beredningen för hållbar utveckling".

– Ja, kortsiktigt leder planen till ökade koldioxid-utsläpp. Men ser vi i ett längre perspektiv så ställer hela bilindustrin om mot fossilfritt bränsle så inom ett årtionde eller liknande kommer det inte att vara problem med utsläppen. Det är min personliga uppfattning, säger Katarina Jonsson, som förutom att vara kommunstyrelsens ordförande i Skövde också är ordförande för Skaraborgs kommunalförbund, ett av fyra sådana i Västra Götaland.

Med denna sin synnerligen optimistiska syn på teknikutvecklingen och en förhoppning att invånarna kommer att ändra sina resebeteende ser Katarina Jonsson det som rimligt att fortsätta satsa på bilen.

– Skulle vi inte investera i trafikslaget bil så skulle inte samhället fungera.

För att minska resandet kunde ni ha skruvat ned andelen satsningar på vägtrafiken?
– Bilarna blir inte färre, även om kollektivtrafikresandet ökar, eftersom folkmängden ökar. Det kan vi inte blunda för. Vi kan inte skapa kaos.

Politiken hade kunnat skruva i fördelningen för att få fler att åka kollektivt?
– Så kan du tänka om du bor i de stora tätorterna. Men det hade direkt slagit på utvecklingen för allt utanför Göteborg.

Liksom i den gamla planen, går nu 53 procent av infrastrukturanslaget till nya vägar. När behandlingen startade i BHU presenterades ett "spann" på 50 till 54 procent. Katarina Jonsson argumenterade mot att den lägre nivån skulle väljas.
– Det hade blivit ganska mycket, många tiotals miljoner kronor, mindre på väganslag. Det ville vi från Skaraborg verkligen inte se.

Martin Carling (C) är ordförande i kommunstyrelsen i Dals-Ed och i Fyrbodals kommunalförbund. Han är nöjd med att satsningen på vägutbyggnader ser ut att bli kvar på nuvarande nivå och säger att "en del" har ifrågasatt om planen kommer att ge högre koldioxidutsläpp.

– Det handlar om vilken tro man har på teknikomvandlingen. Min egen uppfattning är att det inte är så lätt att veta. Jag representerar en del av regionen där vägtrafiksatsningar är jätteviktiga. Här finns inte så mycket annat att tillgå.

Martin Carling säger att det "naturligtvis är önskvärt" om regionen kan gå före i klimatarbetet. Men det är inget han har högst på sin dagordning:
– Regionplanens del i att fixa klimatfrågan är väldigt liten. Därmed inte sagt att man kan bortse rån den men det är många andra saker som ska lösas också.

Ulf Olsson (S), kommunstyrelseordförande i Borås och ordförande för Sjuhärads kommunalförbund är liksom sina borgerliga kollegor skeptisk till att länstrafikplanen kommer att leda till ökade utsläpp.
– Jag tror det är svårt att förutse hur fordonsflottan ser ut 2029. Min bild är att det går relativt snabbt nu, snabbare än man tidigare trott, med teknikomställningen. Vid en snabbare omställning förändras förutsättningarna för kalkylen.

Och Ulf Olsson anser att den 53-procentiga vägsatsningen är rimlig.

För riktigt stora miljöinsatser krävs satsningar som ligger i den nationella planen. Och där är det absolut viktigaste att regeringen i mars beviljar pengar till en ny järnväg Borås-Göteborg, framhåller Olsson.
– Jag tror inte att det går att investera i den befintliga järnvägen så den blir attraktiv för pendlingen. I alla fall inte för hela sträckan Borås-Göteborg.

Göteborgspolitikern Jonas Ransgård (M) är ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund. Han hade gärna sett att länstrafikplanen fått en annan fördelning - med mindre till vägtrafiksatsningar.

– Från Göteborgsregionens synpunkt vore det en fördel, transportmässigt och miljömässigt, med en större andel till kollektivtrafiken, säger Ransgård,  som dock inte vill säga hur stor andel han vill ha.

Och för den regionala husfridens skull blev det aldrig något väsen om detta.

Jonas Ransgård påpekar att Göteborgsregionen, med drygt hälften av Västra Götalands befolkning, bara har fyra ledamöter i BHU. Det är lika många som var och en av de andra kommunalförbunden har.

– Det är 49 kommuner i regionen, som ska tycka och vara nöjda. Jag vill inte överdriva konflikten, osämja leder bara till att pengar försvinner till andra län, säger Ransgård.

 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.