Saabtopparnas öde snart avgjort

På fredag kl 14 kommer domen mot Saabs tidigare ledning. En tre månaders lång rättegång som präglats av olika syn på samma uppgifter får sitt slut.

ANNONS

En rättegång som pågått sedan januari kommer nu få sitt definitiva slut i och med domen. Under den tre månader långa processen har tre huvudpersoner och tre åtalspunkter stått i centrum.

Det handlar såklart om Victor Muller, Saabs tidigare styrelseordförande, tidigare vd:n Jan Åke Jonsson och chefsjuristen Kristina Geers.

De tre åtalspunkter som stått i centrum är:

  1. Victor Mullers skatteplanering via bolaget LAT.
  2. Återförsäljaravtalet för Ukraina med cypriotiska Dukelevel.
  3. Den sista och kanske viktigaste punkten har varit det påstådda svindleriet genom de uttalanden som kom från Saabs ledning om ställningen i företaget under våren 2011.
Liverapportering från klockan 14:Nu får de sin dom

Redan från början har det funnits en skarp kritik från försvaret om att det ens väckts åtal. Inte minst från Kristina Geers advokat, Per E Samuelsson.

– Åklagaren har ingenting på fötterna. Han hade faktiskt kunnat lägga ner det här åtalet, vi är så långt ifrån ett brott. Jag har jobbat i det här yrket i mer än 40 år. I normala fall har man ett brott. Någon har tagit en miljon kronor och sprungit iväg med. Här är vi ingenting, berättade advokat Samuelsson irriterat.

ANNONS

Om vi börjar med den första punkten som rör Victor Mullers skatteplanering menar Chefsåklagare Sahlgren att det varit ett sätt att undkomma skatt. Ersättningen från Saab på 50 000 euro i månaden har betalats via osanna fakturor till holdingbolaget Latin american tug holding (LAT) på Nederländska Antillerna. Bankkontot som pengarna skickats till har varit Victor Muller och hans hustrus konton i Spanien.

Försvaret hävdar att allt gått rätt till och att ersättningen blev skattefri därför att Muller valt att emigrera till Spanien. När det gäller fakturornas oriktighet, dementerades detta av ett vittne som tidigare jobbat som finanschef. Han såg ingen orsak till att ifrågasätta fakturorna och att de såg ut som vilka fakturor som helst.

Läs också:Dömda eller frikända?- tre experter om domslutet.

Turbulensen i Saab som sedan ledde fram till konkursen i slutet av 2011 inleddes under våren samma år. Det är också under denna period som de två andra åtalspunkterna handlar om. Om vi börjar med Dukelevelavtalet som handlade om ett återförsäljaravtal för den Ukrainska marknaden går återigen åsikterna isär mellan försvar och åklagare huruvida avtalet var riktigt eller inte.

Chefsåklagare Olof Sahlgren tillsammans med kammaråklagare Lars Lindman menar att avtalet som slöts var osant och Dukelevel som är ett holdingbolag på Cypern inte ens kände till något avtal med Saab. Den uppgiften hade kommit fram i polisförhör med bolagets representant, dessa uppgifter fick dock inte lyftas fram under tingsrättsförhandlingen. Representanten är advokat och har tystnadsplikt i svensk domstol. Åklagarsidan menar att avtalet kom till mycket snabbt som ett sätt för Vladimir Antonov att pumpa in 30 miljoner i det krisande bolaget.

ANNONS

Försvaret och de åtalade menar att avtalet kom till efter en lång diskussion med den ryska bilimportören Armnand. Importören ville teckna ett avtal för Ryssland och ett för Ukraina. Pengarna som kom in var en förskottsbetalning för bilar som skulle levereras i framtiden. Att ett avtal slöts med Dukelevel och inte direkt med Armand berodde på valutaregler. Transaktioner mellan Sverige och ett annat EU-land går mycket snabbare än mellan Sverige och Ukraina.

Den sista och kanske viktigaste punkten berör det påstådda svindleriet under april 2011. Där påstår chefsåklagare Sahlgren att Victor Muller och Jan Åke Jonsson medvetet i olika tal och till media gav uppgifter om läget i Saab som inte stämde med verkligheten. Åtalet omfattar också ett antal pressmedelanden och uttalanden från informationsavdelningen.

Till sitt försvar har de åtalade och deras advokater till att börja med påpekat att tidningsartiklar och inslag i radio och tv inte duger som bevis. De menar att saker kan vara ryckta ur sitt sammanhang och att orden har passerat genom en reporters penna. När det kommer till Jonsson och Mullers tal på nackastrandsmässan menar försvaret att man i ett aktiebolag har ett ansvar gentemot sina ägare och inte får ge en dramatisk bild av läget i företaget. Det gäller både negativa och postitiva uppgifter menar de.

ANNONS

Följ liverapporteringen från Vänersborgs tingsrätt:

Fakta: Straffen åklagaren yrkat på

  1. Victor Muller är misstänkt för grovt svindleri och grovt försvårande av skattekontroll, åklagaren yrkar på fängelsestraff i 2-2,5 år.
  2. Jan Åke Jonsson är misstänkt för grovt svindleri, grovt försvårande av skattekontroll och grovt osant intygande, åklagaren yrkar på 1,5-2 års fängelse.
  3. Kristina Geers är misstänkt för grovt svindleri, grovt försvårande av skattekontroll, grovt osant intygande och grov urkundsförfalskning, åklagaren yrkar på 1,5-2 års fängelse.
  4. Finanschefen är misstänkt för grovt försvårande av skattekontroll, åklagaren yrkar på fängelsestraff i 1-1,5 år.
  5. Bolagsjuristen är misstänkt för grovt försvårande av skattekontroll, grovt osant intygande och grov urkundsförfalskning, åklagaren yrkar på 1-1,5 års fängelse.
ANNONS