Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Jonas Lindstedt Medicinareberget. Sju personer arbetar hos forskningsföretaget Nova Hep, vars "individualiserade blodkärl" är tänkta att testas i kliniska studier vid universitetssjukhuset i Oslo.

Täta band mellan forskare och bolag

Professorn som tillverkade organen och kirurgen som opererade in dem i tre patienter på Sahlgrenska har nära band till företaget som marknadsför tekniken.

Suchitra Holgersson är professor i transplantationsbiologi vid Sahlgrenska akademin. Hon har också ett avtal med företaget Nova Hep AB om royalties på den framtida försäljningen av de stamcellsbehandlade transplantat som hon forskar på.

Beskrev operationen som lyckad

I en föreläsning som Suchitra Holgersson höll efter den första operationen, av en nioårig flicka, beskrev hon operationen som lyckad. Detta trots att flickan då tvingats genomgå en ny operation sedan hon drabbats av förträngningar i den först inopererade venen.
- Vi tyckte att operationen var lyckad eftersom det enda alternativet var levertransplantation, säger Suchitra Holgersson. Och inget av barnen har behövt behandlas med immunosuppression (avstötningshämmande medicin). På så sätt var det lyckade operationer av alla tre barnen.

Med detta synsätt kan professor Holgersson klassa även operationen av en 22 månader gammal flicka som lyckad, trots att den inopererade nya venen inte fungerade och en levertransplantation blev nödvändig.

"Nu vet vi att man måste söka etiktillstånd"

Suchitra Holgersson säger att teamet som utförde operationerna räknade dem som vård, inte forskning, och stödde sig på det så kallade sjukhusundantaget.
- Nu vet vi att man måste söka etiktillstånd.

Man kan få intrycket att de ekonomiska motiven hos Nova Hep gjorde att ni kringgick kravet på etikprövning?
- Nej, absolut inte. Besluten om operation togs av Michael Olausson (överläkare och professor i transplantationskirurgi). Därefter har han och jag skrivit avtal med Nova Hep om royalty för framtida försäljning. Men det kommer att ta flera år innan det kommer några pengar, säger Suchitra Holgersson.

Petter Björquist är vd för Nova Hep AB. Även han beskriver operationerna som lyckade. När han föreläste på en medicinsk konferens i Japan och sade han att flickorna, efter transplantationerna, var "very healthy".
- Jag kommer uttrycka mig lite annorlunda i framtiden, med det material jag nu har i handen, säger Petter Björquist.

Materialet han syftar på är professor Bengt Gerdins utredning av omständigheterna kring operationerna, och utfallet av dem.

Björquist säger att hans uttalande byggde på en samlad bedömning av det han kunde läsa i de tre publikationer (från Holgersson och Olaussons forskningsgrupp) som fanns om operationerna.
- Med anledning av patientsekretessen kunde jag inte prata med Michael Olausson om patienterna. Jag har förståelse för att du reagerar, det material jag nu har hade jag inte tillgång till då. Men jag tycker också nu att operationerna varit kliniskt fördelaktiga för patienterna, säger Björquist.

 

Royalty-avtal på framtida intäkter

Suchitra Holgersson var fram till i början av 2016 forskningschef, på deltid, hos Nova Hep. Bolaget har sedan förra året ett patent godkänt i USA på en metod att framställa individualiserade blodkärl från avlidna donatorer, med hjälp av stamceller från patienten som får kärlen inopererade.

Uppfinnare av metoden är Suchitra Holgersson och kirurgen Michael Olausson. De båda har ett royalty-avtal med Nova Hep på de framtida intäkterna.
- Det rör sig om enstaka procent av våra framtida vinster, vilka ligger väldigt långt fram i tiden, säger Petter Björquist.

Michael Olausson framhåller att hans beslut att operera "kärlbarnen" var strikt medicinskt betingade.
- Jag har inte drivit detta som business, jag har bara haft vården som sådan i sikte. Däremot patenterades metoden senare och det patentet äger Nova Hep.

"Jag är glad och stolt"

Nova Hep AB har enligt vd Petter Björquist sju anställda och är ett klassiskt forskningsföretag som drivs med förlust.
- Vi har en schweizisk och en sydkoreansk huvudägare. Sedan jag började i företaget i februari 2014 har lite mer än 20 miljoner kronor förbrukats här i Göteborg. Jag är glad och stolt över våra utländska investerare som tror på det vi gör, säger Björquist.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.