Sök akut hjälp

Hit kan du vända dig om du utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.

Michael Verdicchio
  • Här finns
  • Hjälp att få

112

Ring 112 om du är i fara och det är bråttom.

Kvinnofridslinjen

Stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner kan ringa.

Mikamottagningen

Erbjuder samtal och stöd till personer som får/fått ersättning för sex.

Brottsofferjouren

Ger stöd till brottsutsatta, vittnen, anhöriga, och även till den som inte vet om det som hänt är ett brott. Du behöver inte ha polisanmält för att få stöd.

Ungdomsmottagningen

Här kan du mellan 13 och 25 ställa personliga frågor om sex och relationer.

BRIS

Den som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator.

Tjejjouren

Ideella föreningar som jobbar med att stötta och stärka unga tjejer.

PrevenTell

För dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, känner oro eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Talita

Hjälper kvinnor ut ur prostitution och människohandel. Ideell organisation som bland annat erbjuder rehabiliteringsprogram.

Q-jouren Väst

Erbjuder skyddat boende och stöd för våldsutsatta kvinnor. Vill skapa en trygg plats.

Föreningen Storasyster

Chatt för dig som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag.

Ellencentret

Vänder sig till unga som har erfarenheter av sugardejting, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende eller att bli såld av andra.

#intedinhora

Kvinnor och transpersoner som har egen erfarenhet av att sälja sex är välkomna i nätverket. På hemsidan står det hur man får kontakt och kommer in i stödgruppen som inte är offentlig.

Pegasus

Riktar sig till unga hbtqi-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning.