Männen

En av tio män köper sex. GP har granskat närmare 400 av dem. Här berättar också 16 personer som blivit köpta om sina upplevelser. Listan är ett urval av männen.