Maria Wetterstrand överlämnar utredningen om bioflygbränsle till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Arkivbild.
Maria Wetterstrand överlämnar utredningen om bioflygbränsle till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Arkivbild.

Wetterstrand anklagas för jäv

Samtidigt som Maria Wetterstrand ledde regeringens utredning om bioflygbränsle satt hon i styrelsen för ett bolag som utvecklar miljövänliga drivmedel.

ANNONS
|

I måndags presenterade det tidigare MP-språkröret Maria Wetterstrand en utredning om att få in mer biobränsle i flygindustrin. Senare under dagen publicerade sajten Samhällsnytt uppgifter om hennes roll som styrelseordförande och aktieägare i företaget Cortus Energy.

Företaget utvecklar mer miljövänliga bränslen och har bland annat tagit emot nästan 400000 kronor av Energimyndigheten för att utveckla biobränsle till flygplan. Sedan utredningen presenterades i måndags har aktiekursen för Cortus gått upp över 60 procent.

"Otroligt långt"

Maria Wetterstrand har sagt att hon inte ser någon intressekonflikt.

- Jag har inte själv någon beslutsmakt i den här frågan och även om man skulle ta ett sådant här beslut som skulle träda i kraft ett par år framåt så är det otroligt långt till att det skulle innebära att det här bolaget skulle få pengar till att investera i att bygga en anläggning som skulle producera nånting som blir sålt till slut, säger hon till Expressen.

ANNONS

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin blev informerad så sent som på tisdagen.

- Miljödepartementet har känt till Maria Wetterstrands engagemang och bedömt att det inte innebar jäv. Jag fick kännedom om detta i dag. Sedan är det naturligtvis olyckligt om trovärdigheten i den här utredningen ifrågasätts på grund av den här situationen, säger Lövin på väg ut från ett ministermöte i Bryssel.

Maria Wetterstrand informerade först i år regeringen om att hon även äger aktier i Cortus Energy, enligt Isabella Lövin.

- Informationen om aktieinnehavet kom i år och då var redan utredningen i princip klar och då bedömdes det att det inte fanns någon anledning att agera, säger Lövin.

Ser över rutiner

Isabella Lövin anser ändå att "gängse rutiner" har följts och att det inte har funnits anledning att agera. Men hon ger inget rakt svar på vad regeringen anser om att Wetterstrand kan komma att gynnas ekonomiskt.

ANNONS

- Det är naturligtvis inte bra om det blir den kopplingen. Nu har ju Maria Wetterstrand själv gett kommentarer på hur hon bedömer den situationen och när hon har uppgett de här förhållandena för miljödepartementet så har man inte bedömt att det har varit en jävsituation, säger Isabella Lövin.

TT: Vad händer nu?

- Jag tycker att vi behöver titta på rutinerna för hur man tillsätter utredare och vilka bedömningar man ska göra i de här fallen, säger Lövin i Bryssel.

"Glasklar konflikt"

Louise Brown, ordförande för antikorruptionsorganisationen Transparency international i Sverige, tycker också att miljödepartementet har en hel del att förklara.

- Jag tycker det är en glasklar intressekonflikt att hon som utredare samtidigt har aktieinnehav och är styrelseledamot inom samma verksamhetsområde, säger hon.

ANNONS

- Jag tycker det låter väldigt konstigt att man inte är partisk i den här typen av situation.

Louise Brown anser att regeringskansliet behöver se över sina rutiner.

- Är processerna robusta? Är personerna som tar beslut tillräckligt kompetenta?

TT

ANNONS