Viktigt med lyhördhet på jobbet

Samla personalen, låt alla prata om det som hänt och var uppmärksam på vem som kan behöva extra stöd. Det är expertens råd inför att många nu ska jobba igen, efter fredagens dåd i Stockholm.

ANNONS

I morgon ska många gå till jobbet igen. En vardag ska ta vid efter fredagens dåd, samtidigt som människor kanske bär på starka känslor – sorg, oro, ilska, hopplöshet.

Rådet till chefer är att börja dagen med att samla personalen.

- Facktermen är avlastningssamtal, men på vanlig svenska handlar det om att prata om det som hänt under trygga omständigheter. Låt folk uttrycka vad de tänker och känner, säger Per Larsson, beteendevetare och expert på krisstöd hos Previa.

ANNONS

Reagerar olika

Oavsett om man är direkt drabbad eller befann sig långt ifrån centrala Stockholm är en grundregel att krisreaktioner är något väldigt individuellt.

- Om tio personer är med om samma sak reagerar alla olika, det måste man ta höjd för och tillåta. Det gäller att fånga upp dem som behöver extra stöd, säger Per Larsson.

Mötet blir ett bra tillfälle att kolla av hur personalen mår. Det medmänskliga stödet är en bra grund. I nästa steg kan man koppla in eller rådfråga experter om det behövs.

Att just erbjuda hjälp är generellt bra eftersom det i regel innebär att människors egen kapacitet att hantera en situation ökar, bara genom att få den uppmärksamheten och respekten, fortsätter Larsson.

- Får man inte det, då kan det bli en nedåtgående spiral där man inte känner sig sedd och lidandet får grepp om en.

ANNONS

Hantera fantasin

På en arbetsplats där några personer berörs direkt av en katastrof är det inte ovanligt att de som inte är direkt berörda reagerar hårdare, enligt Larsson. Det förklarar man bland annat med att om du är utsatt för ett direkt hot är hjärnan inne i ett överlevnadsläge, och tvingas hantera situationen.

- Men för den som inte får chansen att agera blir det mer gränslöst. Fantasin och katastroftankarna får fritt spelrum.

Skuldkänslor kan lättare poppa upp, som: Varför klarade jag mig?

- Alla människor måste fångas upp, annars kan konsekvenserna bli ödesdigra för individen, säger Per Larsson.

TT

Fakta: Råd till chefer vid katastrofer

Inled arbetsdagen med ett möte. Låt alla som vill uttrycka vad de känner.

Var uppmärksam på vilka som kan behöva extra stöd. Att erbjuda stöd är i sig bra för att människor ska känna sig sedda.

Kom ihåg att krisreaktioner är något individuellt. Det är inte alltid den direkt drabbade som reagerar hårdast.

Källa: Per Larsson, Previa

ANNONS