Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Safirskolan, tidigare Vetenskapsskolan, i Kortedala utanför Göteborg. Skolan innehar cirka 450 elever. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Safirskolan, tidigare Vetenskapsskolan, i Kortedala utanför Göteborg. Skolan innehar cirka 450 elever. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Vetenskapsskolan överklagar indraget tillstånd

Skolinspektionen drog in Safirskolans tillstånd med hänvisning till att det finns en radikaliseringsrisk för eleverna – ett beslut som nu överklagas av Göteborgsskolan.
Den tidigare vd:n, som av Säpo pekats ut som ett säkerhetshot, har inte längre något inflytande över skolan, hävdar skolans ombud.

Den 9 december beslutade Skolinspektionen att dra in tillståndet för den kritiserade friskolan Safirskolan, tidigare Vetenskapsskolan. Beslutet grundades i den ägar- och ledningsprövning som myndigheten hade gjort. Enligt Skolinspektionen finns det allvarliga brister i ägar- och ledningskretsen för Safirskolan AB.

Skolans tidigare vd är enligt Säkerhetspolisen en radikal islamist och ett säkerhetshot, och regeringen har beslutat att han ska utvisas. Mannen sålde skolan i somras, då han tagits i förvar av Säpo, men utövar enligt Skolinspektionens utredning fortfarande inflytande över skolan.

– Det bygger på en bedömning som även Säkerhetspolisen har gjort, att det är så att den nya ägaren agerar bulvan åt den gamla ägaren, sade Johan Kylenfelt, jurist på Skolinspektionen, till TT i samband med beslutet att dra in skolans tillstånd.

Radikalisering

Enligt Kylenfelt innebär kopplingen en risk för att eleverna utsätts för radikalisering och rekrytering till "miljöer som accepterar våld som en metod för politisk förändring".

Skolinspektionens beslut överklagas nu av Safirskolan till förvaltningsrätten.

Skolans ombud anför att den tidigare vd:n inte har något som helst inflytande över skolverksamheten. Påståendet om att skolmiljön innebär en radikaliseringsrisk har inte "ett uns av bevisning", och det är "sålunda lösryckta påståenden som saknar relevans för bedömning av tillståndet att bedriva skola", skriver ombudet.

Likväl saknas sannolikt bevisning för att den tidigare vd:n utgör ett säkerhetshot, enligt ombudet, som tidigare har företrätt mannen.

Byter styrelse

Skolan yrkar nu att beslutet om att dra in skoltillståndet undanröjs, samt att Skolinspektionens beslut inte verkställs innan förvaltningsrätten provat ärendet i sin helhet.

Ombudet skriver även att skolan nu förhandlar om en försäljning, samt att hela styrelsen kommer att bytas ut. Därmed kommer även den nuvarande ägaren att lämna.

Den nya ägaren för Safirskolan fick häromveckan avslag på en ansökan om att få starta en ny grundskola i Göteborg till höstterminen 2020. Även då angavs riskerna med kopplingen till den tidigare vd:n som en av orsakerna till beslutet.

Marc Skogelin/TT

Vetenskapsskolan, senare Safirskolan, fick sitt tillstånd att driva skola indraget den 9 december.

Den tidigare ägaren, bedömd som ett säkerhetshot, tros fortfarande ha inflytande över verksamheten.

Enligt en tidigare rapport från Försvarshögskolan ska personer knutna till skolan ha uttryckt sympatier för IS.

Enligt mediegranskningar ska även IS-återvändare ha fått anställning vid skolan vid hemkomsten.

Skolan har också upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen för religiöst präglad undervisning samt utebliven sex- och samlevnadsundervisning.