Barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner behöver fortsatt kunna få barnomsorg vid en eventuell skolstängning, har den svenska regeringen betonat.
Barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner behöver fortsatt kunna få barnomsorg vid en eventuell skolstängning, har den svenska regeringen betonat. Bild: Kent Eng

Vem har en "samhällsviktig funktion" om Sverige stänger ner ännu mer

Om förskolorna och grundskolorna stängs i Sverige ska omsorgen säkras för barnen som har föräldrar i samhällsviktiga funktioner. Men vem har en samhällsviktig funktion? Danmark och Norge har nyligen stängt sina skolor – och har hanterat begreppet på olika sätt.

ANNONS

Medan gymnasieskolor och uppåt rekommenderats att bedriva distansundervisning från och med onsdagen, håller förskolor och grundskolor alltjämt öppet i Sverige.

Samtidigt har flera andra länder, som Danmark och Norge, även stängt skolorna för de yngre barnen.

Det har väckt frågan som i Sverige lyfts som det främsta argumentet mot en skolstängning: Hur ska barnen till föräldrar med samhällsviktiga funktioner tas om hand?

Att far- eller morföräldrar ska passa barnbarn är inte en aktuell lösning i nuläget, vilket också grannländernas regeringar poängterat, då äldre befinner sig i riskgruppen för att få en svår sjukdomsbild av det nya coronaviruset. Så andra lösningar behövs.

ANNONS

LÄS MER:Skolorna är beredda på stängning

Kan bli aktuellt

Den svenska regeringen nämnde på tisdagens presskonferens att en stängning av förskolor och grundskolor kan bli aktuell framöver.

För att förbereda för ett sådant läge har en ny lagstiftning "blixtberetts" för att säkra omsorg om barn till föräldrar ur särskilda yrkesgrupper, i händelse av en skolstängning. Lagstiftningen klubbades av riksdagen under torsdagen, och regeringen lär därefter – kanske senare under eftermiddagen – komma med en förordning.

– Föräldrar med samhällsviktiga funktioner måste kunna gå till jobbet. Samhället måste fortsätta att fungera, sade utbildningsminister Anna Ekström (S) på tisdagens presskonferens.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) uppmanade i tisdags alla kommuner att växla upp planeringsarbetet inför en eventuell skolstängning: "Det krävs verkligen en planering för att säkerställa att det finns trygga platser för barnen när föräldrarna behöver jobba, både dagtid och nattid."
Utbildningsminister Anna Ekström (S) uppmanade i tisdags alla kommuner att växla upp planeringsarbetet inför en eventuell skolstängning: "Det krävs verkligen en planering för att säkerställa att det finns trygga platser för barnen när föräldrarna behöver jobba, både dagtid och nattid." Bild: Fredrik Sandberg/TT

Men exakt vem som anses ha en samhällsviktig funktion är inte klart. Varken regeringen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som ser ut att bli en av myndigheterna som ansvarar för att samordna omsorgen, har i nuläget några konkreta riktlinjer.

Grannländerna har valt olika vägar

I Danmark och Norge har man redan stängt skolor, och behövt lösa situationen med barnomsorgen.

Båda länderna har också nämnt "samhällsviktig funktion" som ett kriterium för att ha rätt till barnomsorg även efter stängningen. Men länderna har utöver det valt lite olika vägar.

Det av grannländerna som tydligast preciserat begreppet är Norge. Där har förskolor och grundskolor alltjämt ett ansvar för att ta emot barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner, samtidigt som övriga elever i största möjliga mån ska undervisas på distans.

ANNONS

LÄS MER:Rykte eller fakta om det nya coronaviruset

Möjligheten att undervisas i skolans lokaler ska dock begränsas så mycket som möjligt, enligt den norska regeringen. Barnet behöver vara under 12 år, det ska inte finnas några andra möjligheter till barnpassning och bor barnet med två föräldrar måste båda föräldrarna arbeta med en kritisk samhällsfunktion eller annan verksamhetskritisk uppgift.

Arbetsgivaren ska dessutom, på förfrågan, kunna bekräfta att den anställde arbetar just med en kritisk samhällsfunktion eller annan verksamhetskritisk uppgift.

Uppräkning av yrken i Norge

Definitionen för vad det innebär har alltså preciserats i en lista framtagen av DSB, motsvarigheten till svenska MSB. Detta för att vägleda de kommuner, eller andra aktörer, som bedriver förskole- eller grundskoleverksamhet.

Norska statsministern Erna Solberg meddelade på en presskonferens i förra veckan att de norska skolorna skulle stängas från och med i fredags.
Norska statsministern Erna Solberg meddelade på en presskonferens i förra veckan att de norska skolorna skulle stängas från och med i fredags. Bild: Terje Pedersen

Listan över kritiska samhällsfunktioner omfattar allt från politiker och försvarsanställda till livsmedelsproducenter, räddningstjänst och vårdpersonal.

Utöver de kritiska funktionerna finns tre viktiga samhällsfunktioner också med på listan, vilka också ger rätt till barnomsorg: Avfallshämtning, medierapportering och administration av ekonomiska bidrag.

LÄS MER:Solberg till barnen: Det kommer att gå bra

Samtidigt uppmanas antalet personer inom de samhällsviktiga funktionerna, som ges rätt till barnomsorg, att begränsas så mycket som möjligt. Det innebär att det generellt sett bara ska beviljas nyckelpersoner inom verksamheterna, att man ska uppmuntra föräldrarna att dela upp barnpassningen mellan varandra och överväga om släktingar och andra kan ansvara för barnpassningen. Men äldre personer i riskgruppen bör då inte användas, förtydligar DSB.

ANNONS

Ingen lista i Danmark

I Danmark har man valt att inte räkna upp yrken som ska omfattas, så som i Norge.

– En sådan lista finns inte i Danmark. Det är ett politiskt beslut, att man har valt att fastställa några överordnade kriterier för "nödpassning" och att det därefter är upp till kommunerna att administrera det, säger Andreas Müller, pressekreterare på barn- och undervisningsministeriet.

Kommunerna har alltså, likt i Norge, ansvaret att definiera vem som har rätt eller inte. Men kriterierna är lösare.

LÄS MER:"Norska lösningen kan inte fungera på sikt"

I Danmark omfattas barn upp till 9 års ålder av möjligheten. Detta om föräldrarna inte lyckas hitta någon annan som kan passa barnen under arbetstid.

Samhällsviktiga funktioner nämns, och som exempel på sådana funktioner räknar danska regeringen upp anställda inom vård- och äldreomsorg, infrastruktur, polis och transport samt försörjningsverksamheter.

Sedan i måndags har de danska skolorna hållits stängda. Beskedet lämnades av statsminister Mette Frederiksen, på en presskonferens förra onsdagen.
Sedan i måndags har de danska skolorna hållits stängda. Beskedet lämnades av statsminister Mette Frederiksen, på en presskonferens förra onsdagen. Bild: Martin Sylvest

Men kriterierna är mer generösa än så. Även föräldrar som arbetar inom den privata sektorn, på ett företag som inte har skickat hem sina medarbetare, har rätt till barnpassning.

Så också barn och ungdomar som har särskilda sociala, pedagogiska eller terapeutiska behov.

Få danskar använder möjligheten

Trots att de danska kriterierna kan upplevas mindre stränga än de norska, uppger danska barn- och undervisningsministeriet att endast omkring två procent av barnen i förskolan efter stängningen får den så kallade nödpassningen. I grundskolan handlar det om under en procent av eleverna i årskurs 0-3.

ANNONS

LÄS MER:Danmark – ett av Europas länder som stängt gränsen

Det fick Jacob Bundsgaard, ordförande i Kommunernes landsforening, att efter första stängningsdagen i måndags gå ut och betona att möjligheten finns.

– Budskapet till Produktionsdanmark, till detaljhandeln och alla offentligt anställda i kritiska funktioner är tydligt: Håll er inte tillbaka. Har du ett arbete som kräver att du är där, och du förgäves har försökt hitta andra andra möjligheter till barnpassning, så kontakta din kommun och hör om möjligheterna för passning av dina barn. Vi behöver din hjälp för att hålla i gång samhället, sade han i ett pressmeddelande.

Finns en svensk lista

Vilken lösning Sverige väljer vid en eventuell stängning av förskolor och grundskolor är inte klart. Den nya lagen innehåller åtminstone inte en specifik lista över yrken.

– Det kan komma viss precisering i regeringens förordning, men det kan nog bli aktuellt att regeringen ger vissa myndigheter, till exempel MSB, i uppdrag att utfärda föreskrifter, sade Anja L Sundberg, pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, till GP under onsdagen.

LÄS MER:Fortsatt öppna skolor i Sverige

Kanske kommer det alltså en mer specifik lista från MSB senare. De har redan en lista med exempel på viktiga samhällsfunktioner, även om det inte finns listor över exakt vilka yrkesgrupper som är samhällsviktiga.

– Det enkla svaret på just den frågan är: Nej, det gör det faktiskt inte, sade Maria Bergstrand, tf enhetschef operativ ledning på MSB, på en presskonferens under onsdagen.

ANNONS

Arbetet med att förbereda en tydlig definition över vilka som kan omfattas pågår dock, om en skolstängning anses vara effektiv i kampen mot det nya coronaviruset. Men bilden över vad som är samhällsviktigt är redan ganska tydlig, menade hon.

– Alla som gör risk- och sårbarhetsanalyser har det som en del av sitt arbete, så man vet ganska väl i kommuner och regioner vilka verksamheter som är samhällsviktiga och vilka nyckelfunktioner man inte kan vara utan.

LÄS MER:Här är det senaste om coronaviruset

Fakta: MSB:s lista med exempel på viktiga samhällsfunktioner

• Energiförsörjning

Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion och distribution av bränslen och drivmedel.

• Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel.

• Handel och industri

Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri.

• Hälso- och sjukvård samt omsorg

Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och människor.

• Information och kommunikation

Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, produktion och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala medier

• Kommunalteknisk försörjning

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning.

• Livsmedel

Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning av livsmedel.

• Offentlig förvaltning

Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk och konsulär verksamhet.

• Skydd och säkerhet

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet.

• Socialförsäkringar

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

• Transporter

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS