Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Varning för magmedicin

Vanliga läkemedel mot för mycket magsyra kan orsaka inflammation i bukspottkörteln. Eftersom hundratusentals svens-kar äter de aktuella läkemedlen uppmärksammas nu landets läkare på riskerna.
Årligen vårdas cirka 4 000 personer i Sverige på sjukhus för akut inflammation i bukspottkörteln, så kallad akut pankreatit. Symptomen är vanligen plötslig, svår buksmärta, feber, illamående och kräkningar. De drabbade blir ofta så sjuka att de måste vårdas på sjukhus.
I vissa fall kan tillståndet bli livshotande eftersom enzymer som skulle smälta maten i stället äter upp bukspottkörteln och angriper omgivande vävnad. En svår pankreatit kräver nästan alltid intensivvård under lång tid. Dödligheten i den svåra formen är mycket hög.
Losec med på listan
De vanligaste orsakerna är högt alkoholintag och gallstensinflammation. Men det är också känt att vissa, sinsemellan olika, läkemedel kan öka risken. Av den studie som Läkemedelsverket nu gjort framgår att de två vanligaste grupperna av syrahämmande mediciner, så kallade H2-antagonister och protonpumpshämmare, kan orsaka pankreatit.
Till den första gruppen hör mediciner som exempelvis Zantac och Tagamet. För dessa medel har risken för akut bukspottkörtelinflammation varit känd tidigare. Risken för biverkan med protonpumpshämmare som exempelvis Losec och Pantoloc har dock tidigare inte varit uppförd på den europeiska listan över tänkbart samband med pankreatit.
Ingen förklaring till ökad risk
Läkemedelsverket framhåller att risken att drabbas av akut inflammation i bukspottkörteln under behandling är mycket låg. Av de 462 fall man studerade fann man ett samband i 2 procent av fallen.
Förhöjd risk tycks enbart finnas under det första halvåret av en pågående behandling. Hur stor andel som drabbas är enligt studien svårt att uppskatta - det kan variera mellan 1 fall på 1 000 ner till 1 fall per 10 000 behandlade per halvår.
Men eftersom många äter de aktuella läkemedlen under kort tid kan den ökade risken omfatta betydligt fler individer.
- Vi kan inte förklara den ökade risken, säger Anders Sundström vid Läkemedelsverkets biverkningsenhet. Annat än att den har med reglering av syraproduktionen att göra.
Alla läkare i Sverige får i dagarna besked om risken för akut pankreatit med de aktuella medicinerna.
Därmed hoppas man höja vaksamheten vid utredning av patienter där det föreligger misstanke om akut pankreatit.


Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.