Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bland kvinnor mellan 15 och 29 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Arkivbild.

Varje år tar över 1 100 svenskar sitt liv

Varje år är det drygt 1 100 personer som tar sitt eget liv i Sverige. Dessutom registreras omkring 350 dödsfall där avsikten bedöms som oklar.

Folkhälsomyndigheten arbetar sedan 2015, på regeringens uppdrag, med att försöka intensifiera det förebyggande arbetet i landet och på det sättet rädda liv. Blanda annat arbetar nu de flesta landsting aktivt med att förebygga självmord.

Behovet är stort då siffror från den nationella folkhälsoenkäten visar att mer än var tionde person i befolkningen någon gång haft självmordstankar. Vanligast är det bland unga kvinnor. Av dem som haft självmordtankar säger var tredje person att de gjort ett självmordsförsök.

Folkhälsomyndigheten pekar på att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och självmordstankar. Personer med en riskkonsumtion av alkohol har 40 procent högre sannolikhet att bära på självmordtankar än andra. Myndigheten menar att en restriktiv nationell alkoholpolitik leder till minskat antal självmord.

Folkhälsomyndighetens analys av statistiken visar att självmorden de senaste tio åren (2007–2016) minskat något för män, men legat på samma nivå för kvinnor. Självmordstalet var högst bland personer med bara förgymnasial utbildning. Bland kvinnor mellan 15 och 29 år är självmord den vanligaste dödsorsaken.