Vaccinet mot covid-19: Vanliga och ovanliga biverkningar

En av vaccinkandidaterna har godkänts i EU, och därmed Sverige. Bland biverkningarna hittar man vanliga reaktioner som trötthet, feber och huvudvärk. Men Läkemedelsverket rapporterar även om sällsynta biverkningar som minskad rörlighet i ansiktet och överkänslighet.