Utreseförbudet kan vidgas för barn som riskerar att fara illa

Ett utreseförbud kan utfärdas för att stoppa barn från att föras utomlands mot sin vilja. Nu kan lagen utvidgas för att skydda fler barn.
– Vi tycker inte att utreseförbudet bara ska vara kopplat till ett brott utan till risken för att barnets hälsa och utveckling skadas, säger Nina Miskovsky (M).
Samtidigt vill Moderaterna att man går ännu längre och att föräldrar ska kunna bli av med sina bidrag.