Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Migrationsverket, domstolar, sjukvården – behovet av tolkar är stort inom stora delar av samhället. Arkivbild.

Utredning: Fler högskolor ska utbilda tolkar

Sverige behöver fler kvalificerade tolkar. Därför bör tolkutbildningen vid högskolan byggas ut med 1 250 platser. Dessutom bör det bli förbjudet att anlita barn som tolkar, föreslår en utredning.

I ett års tid har utredningen, ledd av Gunnar Holmgren, kartlagt landets tolkverksamhet och tagit fram ett antal förslag på hur kvaliteten kan förbättras. Betänkandet överlämnades till Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister i övergångsregeringen.

- Det finns en stor potential till förbättringar på området. Utredningens förslag blir ett viktigt underlag till den kommande regeringen, om den vill göra något på området, sade hon när hon tog emot den 723 sidor tjocka förslagsluntan.

Priset styr

Problemet är att alltför många av de verksamma tolkarna inte har tillräcklig kompetens. Det krävs i dag ingen särskild examen för att få ta tolkuppdrag. För många lönar det sig inte att fortbilda sig eftersom uppdragen då riskerar att gå till sämre kvalificerade tolkar vars tjänster kostar mindre.

- Det är lönsamt och viktigt att det blir rätt. Vi har till exempel sett flera migrationsärenden där man fått felaktiga uppgifter, vilket lett till felaktiga beslut, till följd av att tolken inte haft tillräckliga kunskaper, säger Gunnar Holmgren.

Fler lärosäten

Ett huvudförslag i betänkandet är därför att högskolans tolkutbildning byggs ut och förläggs till ytterligare ett par lärosäten utöver Stockholms universitet. På några års sikt ska det inte vara möjligt att arbeta som tolk vid statliga myndigheter utan utbildning.

- En högskoleutbildning ska vara ryggraden i den framtida tolkkåren, men vi har kvar folkbildningsutbildning som ett första steg, säger utredningens huvudsekreterare Folke K Larsson.

En konsekvens av tolkbristen är att barn fått rycka in och översätta åt sina föräldrar. Detta strider mot barnkonventionen och ska förbjudas, föreslår utredningen.

- Många av dessa barn har problem med sina skolresultat. De borde vara i skolan och inte behöva ställa upp och tolka åt sina anhöriga. Det känns inte vettigt att det ska behöva vara så, säger Gunnar Holmgren.