Unga muslimer och SDU nobbas stöd

Sverigedemokratisk ungdom och Sveriges unga muslimer nekas statligt stöd. Orsaken är att deras verksamheter inte är förenliga med respekten för demokratins idéer.

De senaste åren har Sverigedemokratisk ungdom (SDU) och Sveriges unga muslimer (SUM) fått bidrag till sin verksamhet. Men i år görs en striktare bedömning för att bli godkända för att få statligt stöd, vilket Aftonbladet var först att rapportera om.

- Vi bedömer att SDU har skrivningar i sina politiska program och Sveriges unga muslimer har inslag i sin verksamhet som gör att organisationerna inte lever upp till de krav som vi vill ställa på en verksamhet för att kunna få statliga medel, säger Lotta Persson, avdelningschef vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Myndigheten pekar på sitt uppdrag att motverka rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Att organisationerna fått stöd tidigare år spelar ingen roll.

- Man söker det här stödet varje år och det sker en ny prövning vid varje ansökningstillfälle. Det här är svåra bedömningar och det är ett svårt kriterium att pröva. Vi gör en annan bedömning i år än vad myndigheten har gjort tidigare, säger Lotta Persson.

Muslimska brödraskapet

Enligt MUCF:s motivering har SUM och dess medlemsorganisationer vid flera olika tillfällen "pekats ut som en miljö" där det finns individer som inte respekterat exempelvis jämställdhet och förbud mot diskriminering. MUCF nämner också bland annat att det finns kopplingar till andra organisationer som Muslimska brödraskapet.

Lotta Persson vill inte berätta i detalj vad som ligger bakom avslaget.

Förra året fick SUM 1,36 miljoner kronor samt en halv miljon extra till ett projekt mot rasism. TT har sökt SUM:s ordförande för en kommentar. Organisationens skriver på sin Facebooksida att beslutet fattats på "godtyckliga grunder" och att det ska överklagas.

Nobben för SDU

Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund Sverigedemokratisk ungdom (SDU), som partiet klippt banden med, mister också bidraget för nästa år. SDU fick cirka 1,4 miljoner kronor i fjol.

MUCF skriver i sitt beslut att man av idéprogrammet och politiken kan utläsa att "SDU:s tolkning av svenskhet, vem som kan betraktas som svensk samt tolkning av nationalism inte är förenligt med respekten för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering".

- Vi har inte fått några preciserade skäl. Det är väldigt övergripande formulerat i beslutet, säger SDU:s ordförande Jessica Ohlson.

Hon säger att SDU ska överklaga avslaget så fort som möjligt.

Även Ung Vänster får avslag. Förbundet har beviljats runt 1,5 miljoner kronor i bidrag per år de senaste två åren. Men nu blir det nej eftersom förbundet inte har god ordning på sin ekonomiska hantering, enligt MUCF.

Sammanlagt var det 13 organisationer som fick avslag.