Reglerna om tilläggsbelopp för elever med särskilt stora behov ska förenklas, enligt regeringen. Arkivbild.

Tydligare regler om extra elevpeng

Reglerna om extra pengar för elever som behöver särskilt mycket stöd ska göras tydligare. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd, drabbas hårt i det nuvarande systemet, säger Jiang Millington från Barn i Behov.

Regeringen föreslår att tilläggsbeloppet blir individuellt bestämt för varje barn. Förändringen berör elever med stora svårigheter att klara skolan som behöver extra stöd.

Den nuvarande lagen har varit otydlig, med följd att tillämpningen blivit mer återhållsam än vad som var tänkt. Nu föreslås en förändring så att det blir tydligare vad som ingår i grundbeloppet respektive tilläggsbeloppet.

Jiang Millington från föräldranätverket Barn i Behov är väldigt glad över beskedet. Hon säger att ett stort problem de senaste åren varit att kommunerna sagt att de inte kan ge extra medel till extra utsatta barn och hänvisat till en flera år gammal dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

-Att den ogiltigförklaras är en enorm framgång. Det har varit en av våra hjärtefrågor. Det ser vi som en seger.

"Det här är en viktig förändring för några av de mest utsatta eleverna och för skolor som arbetar särskilt med dem", säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.