Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Torkan, med foderbrist som följd, sätter hästägare på stora prov. Arkivbild.

Torkan slår hårt mot många hästägare

Den utdragna torkan drabbar inte bara mjölk- och köttbönder. Hästnäringen, med alla ridskolor och travstall, får också stora problem att klara foderförsörjningen.

Det finns mer än 355 000 hästar i Sverige och med tanke på att en medelstor halvblodshäst äter cirka 13 kilo grovfoder per dag är det lätt att inse att det finns ett enormt behov av bete och hö. I facebookgrupper som Foderhjälpen 2018 droppar ständigt nya nödrop in, och enskilda hästägare vittnar om sin oro för att i värsta fall behöva sälja sina djur.

Det råder en oro för både betessäsongen, om betet torkar, och för vintern. Om foderleverantören inte får tillräckliga mängder måste man ju söka foder på andra håll. Och oavsett så stiger priserna. Det påverkar alla ekonomiskt, säger Anna Reilly.

Från kontinenten

Hon konstaterar att många nu söker foder i länder som Polen och Tyskland.

Jag tror att vi som en konsekvens av torkan kommer att få se transporter från andra delar av Europa, där det regnat mer.

Anna Reilly välkomnar därför de kommuner som upplåter sina grönytor till bete och slåtter.

Men de flesta ridskolor har inte balmaskiner och annan utrustning till att ta eget foder. Så det finns ändå många praktiska utmaningar.

Det hästägare kan och måste göra är att samarbeta, fortsätter hon.

Känner man till mark som inte används, kontakta ägaren och någon som kan slå. Vi har mycket oanvänd mark i landet. Vi måste ta gemensamma krafttag för att använda den, och det hade varit jättebra om staten uppmanar alla markägare att bidra, säger Anna Reilly.

Stöd till stängsel

Lantbrukarnas riksförbunds (LRF:s) branschavdelning LRF Häst ber också sina medlemmar att hjälpa varandra, och ta tillvara fodret på bästa sätt.

Vi påminner om att en häst inte behöver grovfoder med samma höga energi- och proteininnehåll som en högmjölkande ko, säger LRF Hästs ordförande Lotta Folkesson.

Hon efterlyser också statligt stöd för att underlätta för alla djurägare i det allvarliga läge som råder.

Vi skulle till exempel vilja se fraktstöd för att kunna transportera hö inom landet och från utlandet, dispens från bevattningsförbud och stöd till att sätta upp stängsel så att djuren kan beta i skogar. Och det är otroligt viktigt att få ut uppmaningen att slå vartenda strå som finns, säger Lotta Folkesson.

På måndag förmiddag håller landsbygdsminister Sven-Erik Bucht pressträff tillsammans med Jordbruksverket och LRF, med anledning av torkan. På presskonferensen ges information om vilka åtgärder som planeras.