Tidigare andra hjärtinfarkt för kvinnor

Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt får ofta en påföljande snabbare än män, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet (LTU). Fler riskfaktorer och högre ålder kan bidra.

ANNONS

Det är tidigare känt att de som drabbas av en hjärtinfarkt ofta får flera. Ny forskning visar att hälften av kvinnorna får den andra inom 16 månader och hälften av männen inom 33 månader.

- Kvinnor är ofta äldre när de får sin första infarkt, det kan spela in och vara en del av förklaringen, säger Ulrica Strömbäck, doktorand vid LTU.

ANNONS

Forskningen visar också att kvinnor både vid första och andra infarkten har fler riskfaktorer. De har oftare högt blodtryck, diabetes och röker.

- Det kan tänkas att kvinnor behöver en mer aggressiv behandling av riskfaktorer, säger Ulrica Strömbäck.

Det kan även handla om att kvinnor får en annorlunda vård, vilket tidigare forskning visat. Enligt Strömbäck kan det handla om olika typer av stöd och att olika mediciner skrivs ut.

- Kvinnor får till exempel inte alltid evidensbaserade mediciner i samma utsträckning som män.

Den nya forskningen gjordes genom en granskning av det så kallade monica-registret där alla personer mellan 25 och 74 i Väster- och Norrbotten som fått en eller flera hjärtinfarkter finns listade.

TT

Fakta: Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl.

Sjukdomen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige med 28000 drabbade varje år.

Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt minskat med en tredjedel på tio år.

Källa: Hjärt-Lungfonden

ANNONS