Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Transportstyrelsens it-skandal är enligt Transparency International en av anledningarna till att Sverige tappar. Bild: Erik Simander/TT
Transportstyrelsens it-skandal är enligt Transparency International en av anledningarna till att Sverige tappar. Bild: Erik Simander/TT

Sverige mest korrupt i Skandinavien

Sverige upplever en allt högre grad av korruption, det visar siffror från Transparency Internationals årliga korruptionsindex. En anledning anses vara de korruptionsskandaler som ägt rum inom myndigheter i Sverige de senaste åren.

Det är anti-korruptionsorganisation Transparency International som publicerat sitt årliga korruptionsindex. Rapporten visar att Sverige tappat i rankingen för 2017, både i relativa och absoluta tal.

– Det här känns inte alls bra, säger Ulla Andrén, ordförande för Transparency International Sverige.

Av de 180 länder som rankats hamnar Sverige på en delad sjätteplats tillsammans med Singapore. Det är ett tapp med två placeringar jämfört med de två föregående årens mätningar. Det gör att vi är sämst i Skandinavien, efter Danmark på en andra plats och Norge på en tredjeplats.

Nya Zeeland är enligt rapporten världens minst korrupta land med 90 poäng. Sist ligger Somalia på nio poäng.

"2017 var ett bottenår för Sverige"

Transparency international mäter årligen den upplevda korruptionen i olika länder på en skala mellan 0 och 100, där 100 är helt fritt från korruption. Även där har Sverige tappat. 84 poäng är en minskning med fyra poäng jämfört med 2016.

– 2017 var ett bottenår för Sverige. Vi är långt ifrån korruptionsfria och vi går i fel riktning, säger Ulla Andrén.

En förklaring tycks vara de korruptionsskandaler som ägt rum inom svenska myndigheter det senaste året, bland annat inom Statens fastighetsverk, Polismyndigheten och Transportstyrelsen. Ulla Andrén nämner även händelser i Göteborg.

– I Göteborg hade vi kommunala bolag som gjorde otillåtna direktupphandlingar, och kommunala utlandsresor som kritiserades av Stadsrevisionen, säger Ulla Andrén.

Av rapporten framgår det att näringslivsföreträdare anser att det blivit allt vanligare med mutor och oegentligheter i samband med offentlig upphandling i Sverige. Ulla Andrén menar att vi i Sverige är naiva inför det faktum att korruption existerar även här.

– Vi tror att det bara sker i hemska länder långt borta. Vi är inte medvetna om alla risker som finns. Vänskapskorruption är väldigt vanligt, framför allt i mindre kommuner, men inte ens Sveriges andra stad är förskonad.

Starkt civilsamhälle viktigt

I en internationell jämförelse ligger dock Sverige bra till, för rapporten är en dyster läsning. Mer än två tredjedelar av de 180 länder som tas upp hamnar under 50 poäng på skalan. Mer än sex miljarder människor lever i länder som bedöms ha en hög nivå av korruption.

I 2017 års korruptionsindex har man särskilt analyserat hur förekomsten av ett aktivt civilsamhälle och seriöst arbetande journalister påverkar graden av korruption. Det visar sig att ett svagt civilsamhälle ökar risken för korruption. Mer än nio av tio journalister mördade journalister dödades i länder med lägre resultat än 45 poäng i indexet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.