Svenskt stridsflyg redo att lyfta – viktiga objekt bevakas

Ryssland har gått till militärt angrepp mot Ukraina. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) menar att anfallskriget innebär ett hot mot Sveriges intressen och suveränitet.
Nu står svenskt stridsflyg redo att lyfta.
– Vi har också viss ökad bevakning och skydd, genom övningsverksamhet, kring utvalda objekt som vi bedömer är relevanta, säger Jonas Olsson, pressekreterare vid Försvarsmakten.