Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Svenska skolbarn rör sig för lite

Stillasittande elever oroar rektorer. Men någon plan för hur man ska få barnen att röra sig mer saknas på många skolor. Detta visar en undersökning som Friskis och Svettis låtit genomföra.

386 grundskolerektorer svarade på undersökningen och resultaten visar att barnen rör sig för lite på hälften av Sveriges grundskolor. Nio av tio rektorer säger att de prioriterar frågan kring elevernas rörelse, men varannan skola saknar en rörelseplan – det vill säga riktlinjer för hur skolan ska arbeta med elevernas idrott och rörelse.

– Vi är bekymrade för att skolan inte tar sig an rollen för att få barn att röra sig mer, säger Peter Wigert, Generalsekreterare på Friskis & Svettis.

Dessutom finns det starka kopplingar mellan social status och stillasittande barn. Barn till mer välbeställda föräldrar ägnar sig åt fritidsaktiviteter som är dyrare, och som innebär att de får mer motion.

– Det här riskerar att bli en klassfråga, barn till rika föräldrar rör sig helt enkelt mer, säger Peter Wigert och hävdar att just därför är skolan måste ta ett större ansvar på detta område.

En rapport från 2011 från Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet visar att var femte barn i Sverige har övervikt. Peter Wigert säger att det bland annat är vi vuxna som är dåliga förebilder för barnen, vi rör oss allt mindre, och tar bil eller buss vart vi än ska. Samtidigt som barn alltmer håller sig inomhus framför stillasittande aktiviteter, som datorspel eller TV-tittande.

– Forskning visar att barn som rör på sig i samband med undervisningen lär sig bättre och får bättre betyg, säger Peter Wigert.

Friskis & Svettis genomför nu en satsning på att få fler barn att röra på sig med projektet Alla Barnen, som bland annat erbjuder träningsprogram för barn upp till tio år.

– Det är oerhört viktigt att våra barn får goda rörelsevanor i tidig ålder och inte bara genom skolidrotten. Man kan integrera rörelse alla skolämnen, bland annat biologi-lektioner kan hållas utomhus, säger Peter Wigert.

Undersökningen visade bland annat:

47 procent av rektorerna anser att barnen på deras skola rör sig för lite och 10 procent vet ej

88 procent av rektorerna anser att det är prioriterat på deras skola att öka elevernas rörelse

47 procent av rektorerna säger att skolan saknar en rörelseplan och 5 procent vet inte om de har någon plan

3 av 10 använder inte sin rörelseplan

Friskis & Svettis

Är en ideell idrottsförening.

552 082 medlemmar i 161 föreningar.

111 föreningar i Sverige, 42 föreningar i Norge, samt i föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.