Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svensk vård blir bättre på många områden, men platsbristen växer och väntetiderna blir längre. Arkivbild.

Svensk vård bättre – men platsbristen växer

Svensk vård blir på många sätt bättre och bättre, enligt en översiktsrapport från Socialstyrelsen. Men de positiva delarna tyngs ned av allt längre vårdköer och ett växande antal överbeläggningar på sjukhusen.

Svenskar lever längre. Befolkningen i allmänhet når en högre ålder, men även personer som får slaganfall, hjärtinfarkter och svåra cancerdiagnoser har en längre livslängd än tidigare.

- Vi har under ganska lång tid legat långt fram vad gäller medellivslängd, med hög överlevnad vid diverse diagnoser, och det fortsätter att bli bättre. Det är väldigt positivt, säger Kalle Brandstedt vid Socialstyrelsen, en av utredarna bakom rapporten.

Platsbrist och väntetid

Det finns ett antal faktorer som svensk sjuk- och hälsovård gör allt bättre. Men det finns fortfarande stora problem – sjukhusen har allt oftare brist på vårdplatser, fler patienter flyttas runt och som väntar på operation får vänta längre.

- Förmodligen har det att göra med att svensk sjukvård håller på att flytta ut närmare medborgarna, men det är fortfarande många som behöver slutenvård i dag, när det i dag inte finns tillräckligt mycket resurser i slutenvården, säger Kalle Brandstedt, som kopplar det till en brist på personal, framför allt specialistsjuksköterskor.

Brister i samspelet

Antalet sjukskrivningsdagar har dessutom ökat i hela vårdsystemet sedan 2010.

- Och vi har i relation till andra länder få allmänläkare, och de som finns kanske är överstressade. Då blir det svårt för primärvården att ta över mer av hälso- och sjukvårdens arbete.

Rapporten pekar på brister i samspelet mellan kommun och landsting – framför allt vad gäller patienter som ligger kvar på sjukhus fast de kan skrivas ut.

Fler får blodförtunnande

Svensk vård ligger i framkant, framhåller rapporten. Sverige rankades som fyra av 195 länder i en internationell jämförelse som tittade på tillgången till vård och vårdkvalitet.

Bland annat är det många fler riskpatienter som får blodförtunnande läkemedel utskrivet, visar statistiken. Och förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har också minskat.

Överdödligheten hos diabetiker, som löper en förhöjd risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, har minskat något.

Antalet svenskar som bedömer sin allmänna hälsa som god har också ökat över det senaste decenniet.