De grupper som har störst behov av det allmänna tandvårdsbidraget är de som utnyttjar det minst, enligt en analys av Försäkringskassan. Arkivbild.

Svaga grupper använder tandvårdsbidrag minst

Personer med låg inkomst och utlandsfödda använder det allmänna tandvårdsbidraget i mindre utsträckning än andra grupper, visar en analys från Försäkringskassan. 80 procent av de med hög inkomst använde bidraget, jämfört med 48 procent av de med låg inkomst.

"Utlandsfödda och socioekonomiskt svaga grupper, som enligt andra studier generellt har sämre tandstatus och därmed ett större behov av tandvård, använder bidraget mer sällan", säger Lars Sjödin, tandvårdsexpert på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Analysen visar även att det finns regionala skillnader. Medan 74 procent i Hallands och Jönköpings län utnyttjade bidraget, så var det bara 62 procent av norrbottningarna som använde det.

Det allmänna tandvårdsbidraget omfattar alla över 21 år och höjs nästa år till 300–600 kronor per år, beroende på ålder.