Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Orossamtalen som rör barn- och tvångsäktenskap ökar för varje år. Arkivbild

Svårt att stoppa barnäktenskap

Varje år gifts unga och barn bort mot sin vilja, trots att det är förbjudet. De övertalas och luras ibland att åka med utomlands. Inte sällan sker det på sommarloven. Allt fler ber om hjälp med att förhindra äktenskapen.

Sedan stödlinjen för hedersförtryck öppnade för över tre år sedan har det kommit in samtal om 64 barn och unga som blivit bortgifta. Orossamtalen har ökat från starten och hittills i år har minst 60 samtal rört barn- och tvångsäktenskap.

- Antalet som har hört av sig har ökat avsevärt. Vissa har man hunnit rädda, medan andra redan tyvärr har förts bort. Det är samtal från bland andra lärare och socialsekreterare som känner oro, vittnar om planerade eller redan genomförda bröllop, säger Juno Blom, som leder det nationella arbetet mot hedersförtryck.

"Övertalas och vilseleds"

Många utsatta manipuleras och vilseleds för att tilliten till föräldrarna är stor, berättar en lärare som hjälpt fyra flickor för TT.

- De blir övertalade eller luras med. I vissa fall visar föräldrarna en hemresebiljett för att flickorna ska tro att de kommer tillbaka.

Läraren är aktiv inom organisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, men vill vara anonym på grund av hotbilden. I dagarna har hon varit i kontakt med en flicka som förts bort från Sverige i sommar.

- Hon trodde inte det skulle hända, att de skulle göra så mot henne. Vi skriver nästan varje dag, via en lånad telefon som hon har hittat. Det är jättejobbigt att inte ha möjlighet att få hem flickorna. Min erfarenhet är dock att det går, men oftast sker det via ideella krafter eftersom svenska myndigheter är begränsade och har svårt att agera utomlands.

I exakt vilka länder det är vanligast att bröllopen sker förs det ingen statistik över. Uppskattningsvis är det oftast länder i Mellanöstern, men det kan även förekomma i Europa där familjerna har släktingar, enligt GAPF.

Kunskap efterfrågas

För tre år sedan infördes lagen om äktenskapstvång, som hittills lett till en fällande dom. Efter det har två regeringsutredningar tillsatts för att ta fram ett bättre underlag för att personer inte ska tvingas till ett äktenskap.

- Även om det har hänt mycket och vi blivit mer medvetna så har vi mycket kvar att göra. Det är fortfarande stora skillnader mellan olika kommuner, vilket gör att vissa får mer hjälp än andra. Så länge det är så har vi långt kvar till vårt mål, säger Blom, som har sin tjänst vid länsstyrelsen i Östergötland.

Många skolor har sedan några år tillbaka arbetat aktivt med hedersrelaterade frågor, där barnäktenskap ingår. Trots det vittnar många lärare som ringer till stödlinjen att kunskapen är för liten på skolorna.

- Många vet inte vad man ska göra, vilka åtgärder som krävs, framför allt för att man aldrig varit med om det tidigare. Det är oerhört viktigt med samverkan och att skolor och myndigheter får rätt medel för att åtgärder vidtas i tid.

Stort skolpersonalansvar

På Skolverket är man medveten om problematiken med barn- och tvångsäktenskap.

- Vi vet mer om hedersproblematik i dag och måste hållas oss à jour med forskningen. Vi håller på att revidera utbildningsmaterialet som går ut till skolor. Det som används i dag är bra, men behöver uppdateras, säger undervisningsrådet Teresa Fernandez Long.

Läraren som TT pratat med anser att det vilar ett stort ansvar på skolpersonal, där barnen finns varje dag, och tycker att fler måste skärpa sig.

- Man behöver bli mer öppen för signalerna, vara envis och visa att man finns där för barnen. Men det finns tyvärr en feghet bland många just för att det inte finns tillräckligt med insikt i problemet. Det handlar om personers liv och framtid, så vi måste bli bättre.