Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skogsstyrelsen har fattat beslut om att pausa inventeringen av skogsområden med mycket höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, i nordvästra Sverige. Arkivbild.

Storm i Skogssverige om nyckelbiotoper

Det stormar i Skogssverige. Kritiken är hård mot Skogsstyrelsen beslut att pausa inventeringen av skogar med sällsynta växter och djurarter.

Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventeringen av skogsområden med mycket höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, i nordvästra Sverige har lett till protester från miljörörelsen, forskare och anställda på myndigheten.

- Pausbeslutet betyder att vi inte längre får kunskap om vilka områden som behöver skyddas och risken är ju uppenbar att tusentals hektar skyddsvärd skog avverkas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, till TT.

Stort område

Området som berörs är stort och sträcker sig från delar av Torsby kommun i söder ända upp till Kiruna kommun i norr. Skogsstyrelsen anser att metoden som används för att inventera skogsområden inte fungerar tillräckligt bra i det berörda området.

- Vi vill göra något bättre i nordvästra Sverige. Metodiken är ursprungligen utvecklad för ett brukat och fragmenterat landskap, som det ser ut i Götaland, Bergslagen och längs med Norrlandskusten. Men i nordväst finns problematiken med diffusa och flytande gränser, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, till TT.

Den bilden delas inte av alla på myndigheten. Över 20 skogskonsulter på Skogsstyrelsen har – tillsammans med ett 100-tal forskare och tjänstemän – skrivit under ett upprop som nyligen lämnades till miljöminister Karolina Skog (MP). Internt har det även framförts att den nuvarande metoden är väl utvecklad även för nordvästra Sverige.

- Om man tittar på vad Skogsstyrelsen har kommunicerat genom tiderna officiellt, från 1996 och framåt, om nyckelbiotopsinventeringen, så återkommer beskrivningen att konceptet är framtaget och anpassat för ett fragmenterat landskap, säger Herman Sundqvist om kritiken.

Skrivelse till regeringen

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) har hoppat av Skogsstyrelsens samverkansgrupp kring nyckelbiotoper. Miljörörelserna kräver att myndigheten garanterar att inga nyckelbiotoper avverkas under paustiden.

- Vi har inte legala medel att garantera det, säger Herman Sundqvist.

TT: Hur länge kommer pausen att pågå?

- Vi har ju en samverkansprocess med olika aktörer som ska stötta myndigheten i att ta fram nya och bättre arbetssätt. Och tanken är att de ska redovisa absolut senast efter sommaren 2018, säger Sundqvist.

Naturskyddsföreningen kräver nu i en skrivelse att regeringen agerar.

- Vi har en förväntan om att regeringen tar det här på allvar och att man tillsätter resurser för att kunna avsluta den här nyckelbiotopsinventeringen som inleddes på 90-talet. Och att man gör det med den metodik och de kvalitetsbegrepp som finns utvecklade, säger Johanna Sandahl.