Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, menar Riksrevisionen. Arkivbild.

Stora brister hos Sameskolstyrelsen

Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sametinget.

Bristerna innefattar en oförmåga hos Sameskolstyrelsen att uppnå alla sina mål samt svårigheter att leva upp till de grundkrav som ställs på svenska myndigheter.

Enligt Riksrevisionens granskning är bristerna så pass stora att de kan resultera i att samiska elever i sameskolan inte får tillräckligt goda förutsättningar för att nå utbildningens mål. Att samiska elever utanför sameskolan inte får tillgång till utbildning med samiska undervisningsinslag är också en risk.

"Sameskolstyrelsen har inte arbetat alls med vissa uppgifter, och de uppgifter de arbetat med är flera gånger bristfälligt genomförda. Men det går också att ifrågasätta om myndigheten har givits tillräckliga förutsättningar för att nå sina mål", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Oklarheter i vem som har det övergripande ansvaret för Sameskolstyrelsens verksamhet utgör, enligt Riksrevisionen, grunden till flera av de brister som granskningen pekar på.