Den misstänkte spionens mejlade om regeringens säkerhetsbolag och Ryssland. Teckning från häktningsförhandlingen.
Den misstänkte spionens mejlade om regeringens säkerhetsbolag och Ryssland. Teckning från häktningsförhandlingen. Bild: Anders Humlebo/TT

Spionmisstänkt sparade info om säkerhetsbolag

Den 41-årige tidigare toppchef som misstänks för grovt spioneri mot Sverige ska ha mejlat sekretessbelagd information från myndigheten där han jobbade till sitt privata mejlkonto, skriver Aftonbladet.

Mannen har en bakgrund på Säkerhetspolisen och Must inom försvaret.

Enligt Aftonbladet har han mejlat över sekretessbelagd information till sin privata e-postadress från den myndighet där han arbetade när han greps i september.

Det rör handlingar från det privata säkerhetsbolaget Vesper Group, som bland annat innehöll detaljerade uppgifter om hur Vesper genomför bakgrundskontroller av personer som ska anställas på säkerhetsklassade tjänster. Exempelvis vilka registerslagningar som görs och vilka frågor som ställs vid säkerhetsintervjuer.

Vesper Group anlitas bland annat av regeringen och andra säkerhetskänsliga myndigheter i Sverige och utomlands.

41-åringen har även bett en underlydande säkerhetssamordnare att begära in information om Vesper Groups datalösningar. Svaren från säkerhetsbolagets it-avdelning har 41-åringen sedan skickat till sin privata e-postadress, skriver Aftonbladet.

Han ska också ha mejlat analyser från nätet om rysk säkerhetspolitik och om den ryska underrättelsetjänstens metoder i Europa, bland annat en analys av fall där ryska spioner avslöjats av europeiska säkerhetstjänster.

41-åringen och hans yngre bror sitter häktade misstänkta för grovt spioneri, ett brott som har livstids fängelse i straffskalan. De misstänks ha gått främmande makt tillhanda i tio års tid. Det innebär att det ska ha skett även under åren 41-åringen arbetade på den aktuella myndigheten.