Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En sprucken bomb vid vraken vid Måseskär. Spår av kemiska stridsmedel har påträffats i fisk och skaldjur i området enligt en ny studie.

Spår av kemiska stridsmedel i fisk

Spår av kemiska stridsmedel har hittats i fisk och skaldjur kring de så kallade Måseskärsvraken utanför Orust på västkusten. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten se ett fiskeförbud i det aktuella området.

- Det är visserligen mycket låga halter men det här är ämnen som självklart inte ska finnas i fisk och skaldjur, säger Christer Larsson, utredare vid Hav.

Enligt studien kommer ämnena med all sannolikhet från bomber som rostat sönder och läcker ut sitt innehåll. Ett 20-tal krigsfartyg dumpades strax efter andra världskrigets slut på 200 meters djup väster om Måseskär.

Andra ämnen

Tidigare undersökningar har visat förhöjda halter av arsenik i bottensedimentet runt vraken. Något som kan tyda på att det finns senapsgas i området. För första gången har Hav nu undersökt om också fisk och skaldjur påverkats av giftiga ämnen.

- Vi hade vissa farhågor att hitta spår av senapsgas men istället påträffade vi två andra ämnen, Clark 1 och Clark 2, som också ingår i kemiska stridsmedel. Det hade vi inte trott, säger Christer Larsson, till TT.

Av de 20 torskar, rödtungor, havskräftor och valthornssnäckor som undersöktes hade tre spår av Clark 1 och 2. Halterna låg på mellan 5 och 30 nanogram per gram vilket är strax över de nivåer som är mätbara.

Pågående process

- Halterna är inte farliga men ämnena ska inte finnas i maten. Att bomberna rostar sönder är en pågående process och det troliga är att det kommer att läcka ut mer och mer, säger Christer Larsson.

På sjökort är området vid Måseskär sedan tidigare utpekat som olämpligt för fiske. Men data som Hav tagit fram visar att båtar trots det dagligen trålar i de aktuella vattnen.

- Det är allvarligt att vi hittar kemiska stridsmedel i fiskar och skaldjur i ett område där det pågår intensivt yrkes- och fritidsfiske. Vi vill att det ska införas ett fiskeförbud i området och undersöker just nu vilka juridiska möjligheter som finns för att genomföra detta, säger Christer Larsson.